Spring til indhold
Nyhed

15 familier skal have en bedre hverdag med teknologi

10-11-2015

– I Odense har vi besluttet, at velfærdsteknologi er en del af løsningen på ny velfærd. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi er i tæt dialog med de, der skal anvende teknologierne. Og det er vi på en ny måde i projektet her, fortæller borgmester Anker Boye (A).

 

Odense Kommune har bl.a. hentet inspiration til projektet fra Middelfart Kommune, der er i gang med et lignende projekt.

 

– I Odense arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor det er det enkelte menneske selv, der er ekspert i eget liv. Det er også den enkelte selv, der opstiller mål for sin hverdag. Og det er derfor helt naturlig for os at videreføre den tilgang i ”Min hverdag med teknologi”, hvor deltagerne selv skal vælge, hvilke teknologier de vil afprøve, forklarer Brian Skov Nielsen (Ø), rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Teknologi skal give værdi

Projektet skal helt konkret give de medvirkende familier mere værdi i hverdagen med teknologi. Det skal samtidig udfordre kommunens tilgang til, hvordan vi udvælger de rigtige teknologier til forskellige borgere. Er borgerne med deres viden om egen hverdag bedre til at vælge relevante teknologier?

 

Deltagernes oplevelser og erfaringer med de forskellige teknologier vil løbende blive opsamlet af de kontaktpersoner, der er tilknyttet hver enkelt familie, så gode erfaringer kan bredes ud og komme flere til gavn. Kontaktpersonen skal hjælpe familierne med at udvælge teknologier, som de gerne vil have med hjem og afprøve, og løbende være i dialog med familierne gennem hele projektet.

 

Teknologiernes tagselvbord

På torsdag skydes projektet i gang af borgmester Anker Boye og ældre- og handicaprådmand Brian Skov Nielsen. Samtidig er de medvirkende familier inviteret ind til den første af tre tagselvdage, hvor de får de første hjælpemidler og teknologier med sig hjem – så de kan komme i gang med at afprøve teknologierne i deres hverdag. Her på den første tagselvdag er det kommunens egne teknologier og hjælpemidler, som deltagerne får med sig hjem – altså produkter, som Odense Kommune allerede visiterer til eller er i færd med at teste.

 

Projektet kører i hele 2016, hvorefter det evalueres. Odense Kommune samarbejder med konsulentfirmaet Public Intelligence om projektet. Det samme gør Middelfart Kommune i forhold til deres projekt ”Teknologi i øjenhøjde”.

 

Læs mere om "Min hverdag med teknologi" på www.odense.dk/cfv

 

Pressen er velkommen til kickoff på projektet. Se vedhæftede invitation.