Spring til indhold
Nyhed

Find vej i Odense, når Thomas B. Thriges Gade lukker

12-06-2014

Fra den 15. juni ensrettes Frederiksgade for biler, og den 28. juni lukker Thomas B. Thriges Gade for biler fra Østre Stationsvej til Hans Jensens Stræde, mens ensretningen i Overgade vendes.

 

Det kan være lidt vanskeligt at forestille sig, hvordan man skal komme rundt i byen fremover, og derfor har Odense Kommune sat gang i en række initiativer, der forklarer, hvad der kommer til at ske i Odense bymidte, og hvordan man fremadrettet kommer rundt.

 

Ny by - nye veje - nye vaner

Når Thomas B. Thriges Gade lukker, er det den største trafikomlægning, byen har oplevet, siden selvsamme gade blev åbnet for mere end 40 år siden. Lukningen betyder, at de ca. 24.000 biler, der dagligt kører på gaden, skal finde nye veje. Både når de skal fra den ene ende af Odense til den anden, og når de skal ind til bymidten.

 

Det vil betyde, at mange skal finde nye veje, og Odense Kommune arbejder for at gøre omvæltningen så gelinde som mulig, fortæller Stefan Birkebjerg Andersen, direktør i By- og Kulturforvaltningen:

 

- Vi kan ikke undgå, at det vil påvirke borgerne, når vi lukker en hovedtrafikåre. Nogle vil komme hurtigere frem via ringvejene, mens andre vil få længere rejsetid. Men fælles for flertallet er, at vi skal vænne os til at køre ad andre veje, end vi er vant til.

 

Odense Kommune arbejder målrettet på at sikre, at borgerne ved, hvordan de skal komme fra A til B, når Thomas B. Thriges Gade lukker.

 

-Vi vil gøre vores yderste for at minimere generne, så trafikken hurtigst muligt kan afvikles så godt som muligt - og det uanset om det er for bilerne, busserne, de cyklende eller de gående, forklarer Stefan Birkebjerg Andersen.

 

Grundig information skal der til

Alle husstande, kontorer og butikker i kommunen fik i sidste uge en folder ind ad brevsprækken, der fortæller om trafikomlægningerne og giver overblik over byens p-pladser, busruter m.m. Samtidig får alle erhvervsdrivende og foreninger en mail i deres digitale postkasse med et oversigtskort over trafikomlægningerne, kort over parkeringsmuligheder i bymidten samt et link til kommunens digitale ruteplanlægger. Kortene kan de dele med bl.a. medarbejdere, kunder og leverandører.

 

Og grundig information er ifølge Stefan Birkebjerg Andersen tvingende nødvendig:

 

-Det er og skal fortsat være let og smidigt at komme ind til bymidten. Byen tilbyder liv, oplevelser og handel, og det bliver kun bedre jo flere, der kommer. Derfor skal der god oplysning og samarbejde med butikkerne, de erhvervsdrivende og oplevelsesinstitutionerne til, så deres kunder og brugere kan finde vej.

 

Medlemmer af Cityforeningen har derfor fået stillet flyers og postkort til rådighed, som de kan uddele til deres kunder. Alle butiksdrivende i byen er velkomne til at henvende sig til kommunen for at få informationsmateriale til uddeling, så kunderne fortsat kan finde vej til deres yndlingsfrisør, tøjbutik, café eller lægeklinik.

 

Tydelig information i bybilledet

Kommunens oplysningsindsats kan også ses på gader og stræder. Her kan odenseanerne møde informationsmedarbejdere, der fortæller om trafikomlægningerne og på iPad viser, hvordan kommunens ruteplanlægger virker.

 

Der er desuden opsat skilte på indfaldsvejene til Odense og langs Ring 1, der oplyser om lukningen af Thomas B. Thriges Gade og Ruteplanlæggeren.

 

For at gøre borgerne mere fortrolige med at køre ad de to ringveje har kommunen malet symboler på ringvejene. Symbolet består af to cirkler: Den inderste cirkel markerer Ring 1 og den yderste Ring 2. Den ring, man kører på, er fremhævet. Skal man dreje for at følge ringvejen, er der påført en pil i ikonet.

 

Ud over at være synlig i gadebilledet er Odense Kommune aktiv på internettet. På kommunens hjemmeside og Facebook-side kan borgerne finde information, oversigtskort og film om såvel trafikken som omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Og tænder man for P4 Fyn, vil man løbende blive orienteret om trafikken.

 

Tre gode råd til Odenses trafikanter

  1. Brug Ruteplanlæggeren, som findes på www.odense.dk/nyeveje
  2. Kør ad ringvejene uden om bymidten, hvis du ikke har et ærinde derinde
  3. Tænd for trafikradioen på P4, og hold dig opdateret på de trafikale forhold i Odense

 

Fakta om trafikken i Odense

  • Den 15. juni åbner Odins Bro og fuldender Ring 2
  • Fra den 15. juni ensrettes Frederiksgade for biler i retning fra Nyborgvej til Nedergade
  • Fra den 28. juni lukker Thomas B. Thriges Gade for biler fra Østre Stationsvej til Hans Jensen Stræde
  • Fra den 28. juni vendes ensretningen i Overgade, og strækningen fra Påskestræde til Thomas B. Thriges Gade omdannes til gågade
  • Fra den 28. juni vendes ensretningen på Påskestræde og Claus Bergs Gade
  • Fra den 28. juni lukkes Nørregade for biler mellem Fisketorvet og Gravene

Mere information