Spring til indhold
Nyhed

Stadig ledige pladser til borgermøde om Thomas B. Thriges Gade projektet

04-10-2012

Thomas B. Thriges Gade skal omdannes til et bæredygtigt byområde. Omdannelsen skal binde Odense bymidte sammen og skabe et nyt, attraktivt område med boliger, butikker, erhverv, letbane, parkeringsanlæg og nye byrum.

 

Før projektet kan gennemføres, skal det undersøges, hvordan omdannelsen vil påvirke miljøet både i anlægs- og driftsfasen, så eventuelle gener kan forebygges og minimeres mest muligt. Det gøres i en såkaldt VVM-redegørelse (vurdering af virkningerne på miljøet).  


Borgermøde tirsdag den 9. oktober 2012

Odense Kommune vil meget gerne høre borgernes synspunkter og ideer til projektet og inviterer derfor til borgermøde tirsdag den 9. oktober kl. 19.00 – 21.30, Tietgenskolen, Lerchesgade 29, Indgang K, 5000 Odense C.

 

Her kan man høre om, hvordan Odense Kommune vurderer virkningerne på miljøet i forhold til trafik, by- og kulturmiljø, grundvand, regnvand og det grønne og selve anlægsfasen. På mødet kan man stille spørgsmål og give sin mening til kende.

 

Tilmelding skal ske senest mandag den 8. oktober til Charlotte Bothilde Andersen tlf. 65 51 25 16 eller chbp@odense.dk.


Høring frem til den 17. oktober

Høringen løber frem til den 17. oktober, og input fra borgerne bliver brugt i VVM-arbejdet.
 

Bemærkninger, ideer og forslag kan afgives på Odense Kommunes høringsportal www.odense.dk/hoering eller sendes til:

 

Odense Kommune

Plan og Byg

Odense Slot

Nørregade 36-38

5100 Odense C

eller pb.bkf@odense.dk

 

Odense Kommune har udarbejdet en folder, der beskriver projektet og de problemstillinger, som vægtes særligt i miljøvurderingen. Folderen kan ses på www. Odense.dk/hoering, eller kan fås i Borgerservice og på Odense Centralbibliotek.

 

Læs mere på www.odense.dk/hoering

 

Kontakt

Susanne Gerdes, projektleder, Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 25 13, e-mail: sge@odense.dk