Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 0-753 Vindegade 75. Boliger og service
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at omdanne ejendommen Vindegade 75 fra erhvervsformål til boligformål.

Afsluttede høringer

Forslag til etablering af sandfang i Geels Å
Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at begrænse sandvandringen i den nedre del af Geels Å, gennem etablering af et sandfang. Vandløbet er et grænsevandløb mellem Odense og Kerteminde Kommune.
Lokalplanforslag nr. 11-740 Haugevej og Nistedvej, Stige, boliger
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af forespørgsel fra 2 private grundejere. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 70 boliger.
Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1-586 - Havnebad
Der har i en del år været et ønske om at etablere et havnebad i Odense. Rådgivere har undersøgt de økonomiske og tekniske muligheder for et havnebad, og fundet at det vil være muligt at etablere.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr. 4-730 Nyt OUH og Nyt SUND
Odense Kommune og Naturstyrelsen har ud-arbejdet planforslag for at give mulighed for at bygge nyt universitetshospital (Nyt OUH) og nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (Nyt SUND) syd for Syddansk Universitet (SDU) og sammenbygget med dette.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 6, Lokalplanforslag nr. 0-749 EAL Uddannelsesinstitution - Seebladsgade 1-12
Erhvervsakademiet Lillebælt ønsker at opføre en ny uddannelsesinstitution, for at samle deres uddannelser, der i dag ligger spredt på flere adresser i Odense.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, lokalplanforslag nr. 2-744 UCL – uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21
Planerne er udarbejdet for at kunne udvide bygningsmassen i den eksisterende ingeniørskoles bygninger samt opføre flere bygninger på området
Forudgående høring Utzon Parken
Skal Utzon Parken udvides?
Ændring af planforslag Grevenlundsvej 20
Ændret arealanvendelse der muliggør etablering af specialinstitution
Forslag til grundvandsbeskyttelse i Odense Vest området
Planen er grundlaget for at vandværkerne i Odense Vest og Odense Kommune kan arbejde med grundvandsbeskyttelse i området mellem Bolbro – Blommenslyst – Bellinge.
Tilføj link i FacebookTilføj link i TwitterFøj til favoritterSend til en ven|Vis flere muligheder