Spring til indhold
Nyhed

Odense har ikke tilsidesat sin oplysningspligt

19-06-2012

I forbindelse med den offentlige debat om planlægningen af Ring 3 vest og om salg af byggegrunde i Bækkelunds Have og Sukkeræble Have bad Odense Kommune Kammeradvokaten om at undersøge, om Odense Kommune har tilsidesat sin oplysningspligt eller god sagsbehandlingsskik i forbindelse med salget af grundene.

På baggrund af sagens akter konkluderer Kammeradvokaten, at det efter hans opfattelse ikke er tilfældet. Kammeradvokaten lægger bl.a. til grund, at kommuneplanen har været og er let tilgængelig for alle borgere. Han konkluderer også, at kommunens planlægning i den relevante periode ikke bærer præg af, at kommunen har forfulgt usaglige hensyn, eller at det almindelige planarbejde er foregået skjult og med det formål at ”narre” køberne.

Odense Kommune er naturligvis tilfreds med Kammeradvokatens vurdering, men samtidigt beklager Odense Kommune sagsforløbet.

- Kammeradvokaten mener ikke, at Odense Kommune har gjort noget forkert rent faktuelt. Det er jeg tilfreds med. Vi vil sikre maksimal åbenhed. Vi har allerede taget initiativ til, at kommunens hjemmeside er ændret, sådan at vi nu tydeligt gør opmærksom på, at det er en god ide at gennemse relevante planer, hvis man vil købe en grund. Men hele sagen betyder, at vi nu endvidere vil vurdere, om der er brug for justeringer af vores arbejdsgange, siger adm. direktør Stefan Birkebjerg Andersen, By- og Kulturforvaltningen.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg er meget ked af denne sag - særligt hvis nogen har haft indtrykket af, at kommunen har opereret med skjult dagsorden. Det synspunkt, synes jeg, bliver manet til jorden med Kammeradvokatens undersøgelse og juridiske vurdering, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

- Samtidigt er jeg helt opmærksom på og har forståelse for, at mange af køberne i Bækkelunds Have kan være skuffede over udfaldet af Kammeradvokatens vurdering. Derfor har vi forsøgt at imødekomme beboerne i området ved netop at tage Ring 3 Vest ud af tematillæggene for at gøre den til et selvstændigt tillæg til kommuneplanen, hvor vi indsnævrer reservationszonen væsentligt. Vi vedtog i byrådet den 6. juni, at der nu igangsættes en særskilt proces for et kommuneplantillæg, så beboere i området og byens borgere i almindelighed har endnu en mulighed for at komme med indsigelser, forslag til andre forløb osv. Det håber jeg, at rigtig mange vil. Min dør står i hvert fald åben, og jeg ser frem til en frugtbar dialog med borgerne, siger Steen Møller.

Tillægget om den væsentligt indsnævrede Ring 3 Vest sendes i høring den 20. august 2012 – 20. september 2012.

Kammeradvokatens vurdering kan læses herunder.

Kontakt
Rådmand Steen Møller, By- og Kulturforvaltningen, tlf. 51481920, e-mail: sm@odense.dk
Adm. direktør Stefan Birkebjerg Andersen, By- og Kulturforvaltningen tlf. 65512001/mobil 24904141, e-mail: stba@odense.dk

Kammeradvokatens notater og bilag
Notat om Odense Kommune vedr. Bækkelunds Have
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Notat om overholdelse af god forvaltningsskik