Spring til indhold
Nyhed

Odense Byråd skaber sikkerhed om finansiering af Odense Letbane

21-06-2012

- Jeg er utrolig stolt over det ansvar, et bredt flertal i byrådet i dag viser ved at skabe sikkerhed om finansieringen af Odense Letbane. Det er et nødvendigt projekt, og derfor nødvendigt at finde pengene til vores del af regningen, siger borgmester Anker Boye (S).

- Letbanen er en langsigtet og helt nødvendig investering for Odense og Fyn. Letbanen er rygraden i udviklingen af Odense og er afgørende, da den vil sikre adgangen til det nye universitetshospital og betjene de 60.000 mennesker, der fra 2020 dagligt vil få deres gang i det nye campusområde, siger gruppeformand Steen Møller (C).

Med dagens forlig afsættes et engangsbeløb på 177 mio. kr. til finansieringen af Odense Letbane og partierne er samtidig enige om at lånefinansiere den resterende andel af Odense Kommunes finansiering Odense Letbane. De afsatte midler er anlægskroner, som skal bruges på investeringer i infrastruktur og byudvikling. Dermed kan Odense Letbane realiseres efter samme fremgangsmøde som i Aarhus, hvor stat, region og kommune deles om den samlede finansiering.


- Det er klart, at det ikke er nemt at finde penge til letbanen i en økonomi, der i forvejen er presset. Men det er nødvendigt – forudsætningen for at vi har råd til ordentlig velfærd i fremtiden er, at vi investerer i at skabe vækst og udvikling. Og letbanen er et vigtigt element i at skabe den vækst, der skal til, siger Jeanette Sandberg (F).


Odense har netop overhalet Aarhus og København som vækstkommune og ifølge Lars Chr. Lilleholt (V) skal Odense Letbane netop sikre, at Odense realiserer det fulde vækstpotentiale af de investeringer, som vil præge byen i de kommende år:

- Letbanen vil binde byen tættere sammen, gøre det hurtigt at komme rundt og skabe vækstrum i nærmiljøet langs og omkring letbanens standsningssteder, siger Lars Chr. Lilleholt (V).


- Letbanen vil sikre, at vi udnytter det fulde vækstpotentiale i de store projekter, som vil ændre Odense i de kommende år. Samtidig vil letbanen markere Odense som en by med en velfungerende grøn kollektiv trafik, siger Alex Ahrendtsen (DF).

Flere oplysninger:
Borgmester Anker Boye (S), tlf. 40 75 33 33, ab@odense.dk

Rådmand Steen Møller (C), 51 48 19 20, sm@odense.dk

Lars Chr. Lilleholt (V), 33 37 45 45, lcli@odense.dk

Jeanette Sandberg (F), 25 65 67 33 / 24 47 30 09, jsand@odense.dk

Alex Ahrendtsen (DF), 61 79 48 47, aahr@odense.dk


For praktisk information: Konsulent Rasmus Winther, 24 47 69 87, rwi@odense.dkSe den forligstekst, som partierne blev enige om
Se fakta-ark om finansieringen af Odense Letbane
Se fakta-ark om forliget om salg af Odense Energi