Spring til indhold
Nyhed

Ny leder til nyetableret SSP-sekretariat

04-07-2012

Samarbejdet mellem skole, socialforvaltningen og politiet i Odense – det såkaldte SSP-samarbejde – fik et energiboost, da byrådet i foråret vedtog en ny organisering. Der skal ekstra tryk på ambitionerne om at bringe ungdomskriminaliteten ned, og det sker ved at styrke det tværgående samarbejde og oprette et fælles sekretariat. Midlet er at nå de unge, inden de slår ind på en kriminel løbebane.
 
Nu har bestyrelsen for SSP fundet den rette mand til at indfri ambitionerne. Den daglige leder af sekretariatet bliver Tommy Holst på 41 år. Han kommer fra en stilling som afdelingsleder i Ringe Statsfængsel.
Tommy Holst
 
Hjemmevant i miljøet

Tommy Holst tiltræder sin nye stilling fra 1. oktober. Tommy Holst har siden 1994 været ansat i fængselsvæsenet. De sidste 4 år i Ringe Statsfængsel, hvis primære målgruppe er unge i alderen 15-27 år.

Tommy Holst begyndte som fængselsbetjent, men steg hurtigt i ledelsesgraderne. Allerede i 2001 var han afdelingsleder med mere end 80 mand under sig. Han har sideløbende med arbejdet og den praktiske ledelseserfaring videreuddannet sig i ledelse. Han har bl.a. taget en master i relationel ledelse og organisationsudvikling.
 
Formand for SSP bestyrelsen og Adm. direktør i børn og ungeforvaltningen i Odense Jimmy Streit glæder sig til samarbejdet. Han fremhæver særligt Tommy Holsts åbenlyse lederegenskaber og store erfaringer og engagement med arbejdet med unge kriminelle:
 
”Med Tommy har vi fået en erfaren og kompetent leder, der kan hele paletten. Han kommer fra Ringe Statsfængsel, som netop er et fængsel med fokus på de 15-27 årige. Jeg er derfor sikker på, at vi får kæmpe gavn af hans mangeårige ledelseserfaringer, både når det gælder forebyggelse på det generelle og på det mere individuelle niveau. Det nye SSP-samarbejde er meget ambitiøst tænkt. Det kræver sin mand at nå i mål. Jeg er sikker på, at Tommy har den helt rette støbning,” siger Jimmy Streit.
 
Fra det individuelle til det generelle

Det revitaliserede SSP samarbejde betyder, at målgruppen udvides fra kun at have omhandlet de 0-18 årige til nu også at omfavne gruppen fra de 19-24 årige. Men ligeså afgørende er det, at indsatsen øger sit fokus på den generelle forebyggelsesindsats frem for den hidtidige mere individorienterede tilgang.
 
En af de primære årsager til, at Tommy Holst blev foretrukket blandt de 28 kvalificerede ansøgere var netop hans stærke evner til at kunne håndtere kunsten at skifte mellem det enkelte individs behov og de generelle langstrakte linjer.
 

Kontaktinformation

Jimmy Streit, Formand for SSP’s bestyrelse og adm. Direktør i Børn- og ungeforvaltningen i Odense kommune, på tlf. 21 27 61 16 eller mail; Jist@odense.dk