Spring til indhold
Nyhed

Interessezone til Ring 3 vest er sendt i ny høring

21-08-2012
I maj måned besluttede By- og Kulturudvalget at gøre Ring 3 vest til et selvstændigt kommuneplantillæg. Men for at kunne udarbejde et nyt kommuneplantillæg skal en høring bidrage med nye idéer til interessezonen for Ring 3 vest.

Den kommende interessezone forløber i delstrækninger gennem landskabet ved Elmelund syd for Middelfartvej, landskabet omkring Ryds Ådal mellem Korup og Villestofte og landskabet omkring Stavis.

Høringen er fra 20. august til 20. september 2012, og alle borgere har mulighed for at komme med idéer, forslag eller synspunkter til interessezonen for Ring 3 vest. Alle bemærkninger kan indtastes på www.odense.dk/hoering.

I forbindelse med høringen af tematillæggene i vinteren 2012 har Odense Kommune allerede modtaget mange bemærkninger vedrørende interessezonen for Ring 3 vest. Disse vil naturligvis indgå i det videre planarbejde.

BORGERMØDER
Der afholdes 3 borgermøder, hvor der bliver sat fokus på de udvalgte delstrækninger:
  • Paarup Skole - Torsdag 30. august 2012 kl. 17.00-19.00 – med fokus på delstrækning Ryds Ådal
  • Spurvelundskolen - Tirsdag 4. september 2012 kl. 17.00-19.00 – med fokus på delstrækning Stavis Ådal
  • Ubberud Hallen - Mandag 10. september 2012 kl. 19.00-21.00 – med fokus på delstrækning Elmelundsområdet
Rådmand Steen Møller deltager i møderne.

DEN VIDERE PROCES
  • Efter den 20. september: behandling af indkomne idéer og forslag 
  • Undersøgelser og udarbejdelse af kommuneplantillæg 
  • 2. offentlighedsfase – offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg (8 uger) 
  • Behandling af indkomne bemærkninger fra 2. offentlighedsfase 
  • Endelig forslag til kommuneplantillæg til offentlig høring i foråret 2013 
  • Politisk vedtagelse af kommuneplantillæg i forsommer 2013
Yderligere oplysninger

Steen Møller, By- og Kulturrådmand, tlf. 51 48 19 20, e-mail sm@odense.dk

Stefan Birkebjerg Andersen, adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 24 90 41 41, e-mail stba@odense.dk

Jesper Lundstrøm, tlf. 23 62 96 05, jlu@odense.dk