Spring til indhold
Nyhed

Budgetforlig i Odense: 10.000 flere studerende i 2020, flere unge i arbejde og innovation for 125,8 mio. kr.

20-09-2012

- Med dagens forlig har vi sammen sendt et tydeligt signal om, hvordan vi vil drive vores kommune i de kommende år. Vi har et visionært byråd, som vil vise, at det er muligt at udvikle velfærden i en krisetid, og samtidig vil sikre vækst i byens virksomheder. Vi skal have mere velfærd for pengene og flere skal have et arbejde, siger borgmester Anker Boye (S).

Det er en betydelig opgave, der venter i den kommende tid. Med budgettet reduceres kommunens udgifter med 225 millioner kroner om året. Men forligspartierne er samtidig enige om, at sætte ambitiøse målsætninger for byens udvikling.

- Unge med videregående uddannelse er vigtige for at øge væksten og styrke produktiviteten i byens virksomheder. Samtidig skaber de studerende liv i byen og omsætning i byens forretninger under studietiden. Derfor har vi med årets budget sat en ambitiøs målsætning om, at der skal være 10.000 flere studerende i 2020. Den målsætninger understøtter vi ved at etablere et nyt studenterhus, 220 nye ungdomsboliger og samtidig gør vi det obligatorisk for de unge at gennemføre brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne, siger borgmester Anker Boye (S).

Flere jobs i byens virksomheder

Frem mod 2020 vil en række store anlægsprojekter præge Odenses udvikling. Et bredt flertal i Odense Byråd har et ønske om, at anlægsprojekterne skaber jobs i lokale virksomheder. Derfor vil forligspartierne styrke de små og mellemstore virksomheders mulighed for at byde på opgaverne.

Desuden er der sat 25 millioner kroner af til investeringer i at energioptimere kommunens bygninger i 2013. Det er et godt eksempel på innovation, som samtidig skaber jobs i byggeriet, påpeger rådmand i By- og Kulturforvaltningen Steen Møller (K):

- Investeringen i vores bygninger er et lille Kinderæg: Kommunen sparer penge på varmeregningen, det er godt for miljøet, og det er skaber jobs. Det er virkelig et fint eksempel på, hvor godt det kan blive, når vi arbejder med innovation i stedet for at tænke i besparelser, siger han.

Med budgetforliget skabes der samtidig sikkerhed om fremtiden for cykel- og atletikarenaen, som skal stå færdig i 2014.

- Cykel- og atletikarenaen har været undervejs længe. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi med årets budget sætter punktum og nu kan koncentrere os om at skabe de faciliteter, som der er et brændende ønske om blandt byens borgere, siger viceborgmester Brian Dybro (SF).

Med budgetforliget ligger det fast, at Odense Kommune udfylder anlægsloftet, og dermed laver anlægsinvesteringer for 557 mio.kr. Samtidig vil forligspartierne forbedre mulighederne for, at byens virksomheder i højere grad får andel i de mange jobs, som de massive investeringer i Odense frem mod 2020 giver.

125,8 millioner på innovation
Forligspartierne er samtidig enige om, at grønthøsteren skal blive i garagen og i stedet lade 4 innovationsforløb finde 125,8 millioner. Ældre- og Handicapforvaltningen har gode erfaringer med innovation:

- De erfaringer vi allerede har gjort os, viser, at vi kan gøre det bedre for borgeren og billigere for kommunekassen. I Ældre- og Handicapforvaltningen oplever vi, at de ældre er langt mere involveret i deres eget liv og udvikling i dag. Det giver mere livskvalitet for den enkelte og er samtidig billigere for kommunen, siger rådmand Jane Jegind (V).

- Dette forlig er det bedste forlig, jeg i mine seks år har været med til at indgå. Det er visionært, og om ti år vil vi kigge tilbage og sige, at her begyndte Odenses fremdrift for alvor. Skal jeg fremhæve en enkelt ting, er det styrkelsen af musikken. Den musikalske firkant i form af musikskolen, symfoniorkestret, folkeskolen og musikkonservatoriet bliver en del af den nytænkning, som folkeskolerne i Odense bliver en del af, hvilket er vidunderligt for børnene, siger byrådsmedlem Alex Ahrendtsen (DF).

Læs budgetforliget

Læs Budget 2013 i faktaark: (i pdf)

Faktaark 13, Hvor kommer pengene fra
Faktaark 13, Flere studerende i Odense
Faktaark 13, Innovation
Faktaark 13, Flere jobs i byens virksomheder
Faktaark 13, En god start på arbejdslivet
Faktaark 13, Borgernes idéer