Spring til indhold
Nyhed

Odense Byråd vedtog i dag kommunens nye sundhedspolitik "Sund Sammen"

09-11-2011

Sundhedspolitik grafikSamarbejdet omkring Odense-borgernes sundhed gælder i alle sammenhænge, hvor borgerne møder kommunen, og i forhold til fx erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, regionen og staten. Vi understøtter desuden initiativer, hvor borgerne er sammen om at skabe sunde rammer.

Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed. Det gør vi af flere årsager, fortæller direktør Helene Bækmark:

- Den enkelte har ansvar for sin egen sundhed, men som kommune har vi en forpligtigelse til at understøtte rammerne for en sund livsstil. Og de, der ikke er i stand til selv at tage ansvar for egen sundhed, skal vi samarbejde med, så de får mulighed for at klare sig bedst muligt i hverdagen. Vi har slet ikke råd til at lade være med at sætte fokus på sundhed. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet stiger år for år. Det gælder også for kommunen.

Det skal være let og naturligt at leve sundt sammen
Visionen for Odense Kommunes nye sundhedspolitik er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen. Der er formuleret seks politiske mål, som skal føre visionen ud i livet:

  • Arbejdsstyrken skal være sundere.
  • Den mentale sundhed skal styrkes. 
  • Større lighed i sundhed.
  • En styrket indsats for borgere med kronisk sygdom.
  • Byens rum skal fremme det sunde valg.
  • Det nemme valg er det sunde valg.

Arbejdet med sundhedspolitikken
Sundhedspolitikken blev den 24. august 2011 sendt i høring hos borgerne. Efter den 4-ugers høringsperioden er politikken blevet rettet til, og i dag blev den så endelig vedtaget af Odense Byråd.

Nu går et omfattende arbejde med at udmønte politikkens målsætninger så i gang i de forskellige forvaltninger og afdelinger i Odense Kommune.

Odense Kommunes nye sundhedspolitik er en af kommunes tre tværgående politikker. De to øvrige er Miljøpolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken

Læs Odense Kommunes nye sundhedspolitik "Sund Sammen"

Kontakt
Adm. direktør og projektejer på den nye sundhedspolitik Helene Bækmark tlf. 51 77 73 25

Politikerne i den politiske følgegruppe, der står bag udarbejdelsen af den nye politik:
Jane Jegind (V) tlf. 20 91 10 31
Peter Rahbæk Juel (A) tlf. 30 51 31 15
Veronica Hansen (F) tlf. 51 33 55 78
Merete Østerbye (C) tlf. 24 81 79 23
Per Berga (Ø) tlf. 20 97 32 55
Alex Ahrendtsen (O) tlf. 61 79 48 47