Spring til indhold
Nyhed

De kommunale kirkegårde går online

08-07-2010

Odense Kommune lancerer nu en ny webportal for de kommunale kirkegårde i Odense. Portalen skal styrke serviceringen af borgere og samarbejdspartnere, der nu får lettere adgang til mange af de oplysninger, der kan være behov for.
 
På portalen www.odense.dk/kirkegaarde kan man finde nyttige oplysninger om de fem kommunale kirkegårde (Assistenskirkegården, Dalum Kirkegård, Korsløkke Kirkegård, Fredens Kirkegård og Risingskirkegård), Kirkegårdskapellet og Odense Krematorium.

Portalens indhold

Foruden generel information om ordensregler og beskrivelser af kirkegårdene, kan man som borger bl.a. få:

  • overblik over de 5 kommunale kirkegårde med beskrivelser, kort og gravstedstyper
  • information om køb og reservation af gravsted
  • information om anlæg af gravsteder
  • information om Kirkegårdskapellet og Krematoriet
  • priser på en række ydelser som f.eks. pasning af gravsteder og diverse blomster og materialer
  • overblik over en række vigtige datoer i årsplanen
  • liste med relevante links

Som bedemand kan man bl.a.:

  • finde links til blanketter
  • få information om priser på kremering og udenbystakster
  • finde information om åbningstider og tider for afholdelse af højtideligheder i Kirkegårdskapellet

På webportalen finder man desuden kontaktoplysninger til Kirkegårdskontoret og Kirkegårdskapellet, hvor man kan hente yderligere hjælp og få svar på de spørgsmål, som ikke besvares på webportalen.

Kontakt

Casper Nicolai Pagh Vett, landskabsarkitekt: tlf.: 6551 2791, mobiltlf.: 4016 2801, e-mail: cnpv@odense.dk