Spring til indhold
Nyhed

Stort tillykke til Fraugde, Davinde & Birkum. 11,9 millioner fordelt

08-02-2024

11,9 millioner kroner skal styrke Fraugde, Davinde & Birkum samt modernisere Tingkærskolen. Den lokale velfærdsaftale er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om aftalen her.

Den lokale velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Lumby er blevet udarbejdet i samarbejde med et lokalt partnerskab og blev godkendt af Odense Byråd den 7. februar 2024.

Som en del af Velfærdens Fundament, har Odense Byråd besluttet at afsætte 11,9 millioner kroner til at styrke Fraugde, Davinde & Birkum samt modernisere Tingkærskolen.

Den omfattende borgerinddragelse i Fraugde, Davinde & Birkum har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Naturen, trafikale forbedringer samt udeliv og mødesteder for alle aldersgrupper.

- Det lokale fællesskab sættes i højsæde med denne aftale, når tre bysamfund, der i den grad er kendt for at rykke sammen, får mulighed for sammenhold og oplevelser både på egen hånd og flok. Med skolen, kirkerne, forsamlingshusene og naturrige områder er der lagt op til mange gode lokale arrangementer både nu og i fremtiden, siger Søren Windell, by- og kulturrådmand.

Stor borgerinvolvering

Alle borgere i Fraugde, Davinde & Birkum havde i perioden fra den 20. september til og med den 8. oktober 2023 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 574 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til cirka 18 procent af borgerne i området.

Den 15. august 2023 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Fraugde, Davinde & Birkum. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet.

På et borgermøde den 1. november 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen og foreningsmødet.

Den lokale velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum er blevet udarbejdet i samarbejde med et lokalt partnerskab og blev godkendt af Odense Byråd den 7. februar 2024.

 

Sådan fordeler pengene sig:

Lokalområdet: 1,8 mio. kr.

Tilskud til blomsterbakke og frugttræer ved kirkegården i Fraugde: 92.000 kr.
Tilskud til biodiversitet ved kirken i Davinde: 25.000 kr.
Opgradering af det grønne område ved Østparken til et mødested for alle aldre: 550.000 kr.
Legemuligheder på Tingkærskolen (Birkum): 150.000 kr.
Tilskud til Davinde Forsamlingshus’ projekt Lunden: 350.000 kr.
Handicapvenlighed ved Fritidshuset: 50.000 kr.
Tilskud til plakatsøjle ved Brugsen: 20.000 kr.
Tilskud til Fraugde Fodboldklub til opgradering af klubhuset: 163.000 kr.
Etablering af pudebump på Ørbækvej ved Birkum: 400.000 kr.
Etablering af yderligere cykelsti ved Tingkærskolen i Birkum: Ingen økonomi afsat.

Modernisering af Tingkærskolen: 7,7 mio. kr.

Etablering af overdækkede udendørs arbejdsstationer - (Fraugde): 800.000 kr.
Etablering af udendørs ’haver til maver’ miljø - (Birkum): 1.000.000 kr.
Multilegemiljø – (Fraugde): 700.000 kr.
Modernisering af håndværk og design lokalet – (Birkum): 1.000.000 kr.
Modernisering af 0. klasse klasselokaler - (Fraugde): 400.000 kr.
Arbejdsstationer uden for klasserne – (Birkum): 800.000 kr.
Faglig udsmykning af skolens vægge, gulve og døre – (Fraugde): 300.000 kr.
Etablering af flere legemuligheder – (Birkum): 1.500.000 kr.
Fleksibelt/mobilt sanse-/motorikrum → opdatering af gymnastiksal – (Fraugde): 700.000 kr.
Etablering af døre til udendørs arealer – (Birkum): 500.000 kr.

Vedligehold af Tingkærskolen: 2,4 mio. kr.

Udskiftning af lofter
Udskiftning af linoleumsgulve
Indvendig maling
Udskiftning af hoveddøren og ud til skolegården (afd. Fraugde)
Nyt loft, maling og nyt gulv i gymnastiksal (afd. Fraugde).

Se hele aftalen på odense.dk/fraugde

 

Læs mere: Hovedpunkterne fra den lokale velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum.

Læs mere: Læs hele den lokale velfærdsaftale for Fraugde, Davinde & Birkum.

 

Borgmesterforvaltningen