Spring til indhold
Nyhed

Velfærdens Fundament har fordelt 26,5 millioner kroner i Rosengårdskolens distrikt

19-01-2023

Den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om den lokale aftale her.

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 26,5 mio. kr. til at styrke Rosengårdskolens distrikt med Rosengårdskolen som omdrejningspunkt for lokalområdet.

Den omfattende borgerinddragelse i Rosengårdskolens distrikt har vist, at der især er fire temaer, der er vigtige for borgerne: Bevægelse og leg, et naturrigt lokalsamfund, sociale mødesteder samt trafikale forbedringer.

Den 22. august 2022 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Rosengårdskolens distrikt. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Rosengårdskolen.  

Alle borgere i Rosengårdskolens distrikt havde i perioden fra den 15. august til den 28. august 2022 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.313 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til cirka 11 procent af borgerne i området. 

På et online borgermøde den 7. september 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. 

En kærlig hånd til Rosengårdskolens distrikt

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 26,5 mio. kr. til at styrke Rosengårdskolens distrikt og modernisere Rosengårdskolen. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i lokalområdet og i en modernisering af skolen.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalområder samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Bag aftalen står et samlet byråd.

Den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt blev godkendt af Odense Byråd den 18. januar 2023.

 

Sådan fordeler pengene sig:

Lokalområdet: 6,2 mio. kr.

Nyt og attraktivt byrum, der samler alle: 3.500.000 kr.
Opgradering og renovering af legeplads på Blichersvej: 200.000 kr.
Multibane med mulighed for basket: 500.000 kr.
Forbedring af mulighederne for fysisk udfoldelse i gymnastiksalen: 450.000 kr.
Grønne opholdssteder med bænke og spiselig beplantning: 150.000 kr.
Shelterområde tæt på Kohaveskoven: 100.000 kr.
Vandresti/løbestier: 250.000 kr. 
Fælles tiltag med Holluf Pile partnerskabet: 100.000 kr. 
Styrket ramme til kultur og sociale aktiviteter: 600.000 kr. 
Styrkede fællesskaber i Blangstedgård: 150.000 kr. 
Forstærket indsats til projekt Active Living: 150.000 kr.
Etablering af foreningsnetværk og kommunikation om mulighederne i området: 50.000 kr.

Modernisering af Rosengårdskolen: 12,9 mio. kr.

Etablering af et teknologisk og kreativt værksted: 1.500.000 kr. 
Nytænkning af SFO: 3.500.000 kr. 
Modernisering af faglokale til billedkunst: 1.000.000 kr.
Udvikling af Centralrum D til et moderne fælleslokale for elever og lokalområdet samt akustikregulering i musiklokalet: 1.500.000 kr. 
Rosengårdskolen 2070, modernisering af skolens udtryk: 2.000.000 kr.
Modernisering af indgangsparti: 800.000 kr. 
Opgradering af udeområder: 1.500.000 kr.
Opgradering af mødelokaler: 250.000 kr.
Opgradering af toiletter: 830.000 kr. 

Vedligehold af Rosengårdskolen: 7,4 mio. kr.

Gulve 
Facade på hallen 
Ventilation 
Kloak 
Udskiftning af tag 
Delvis renovering af gymnastiksalen 


Se hele aftalen på odense.dk/rosengaardskolen.

 

LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt
LÆS MERE: Læs hele den lokale aftale for Rosengårdskolens distrikt

 

Borgmesterforvaltningen