Spring til indhold
Nyhed

Stort tillykke: 14,9 millioner kroner fordelt i Skt. Klemens, Stenløse & Fangel

17-08-2023

14,9 millioner kroner skal styrke Skt. Klemens, Stenløse & Fangel og modernisere Skt. Klemensskolen. Den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om den lokale aftale her.

Den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel er blevet udarbejdet i samarbejde med et lokalt partnerskab og blev godkendt af Odense Byråd den 16. august 2023.

Som en del af Velfærdens Fundament, har Odense Byråd besluttet at afsætte 14,9 millioner kroner til at styrke Skt. Klemens, Stenløse & Fangel samt modernisere Skt. Klemensskolen. 

Den 8. marts 2023 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Skt. Klemens, Stenløse & Fangel. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Skt. Klemensskolen.  

Alle borgere i Skt. Klemens, Stenløse & Fangel havde i perioden fra den 1. marts til den 15. marts 2023 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 943 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet.

På et borgermøde den 17. april 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. 

En kærlig hånd til Skt. Klemens, Stenløse & Fangel

Den omfattende borgerinddragelse i Skt. Klemens, Stenløse & Fangel har vist, at der især er fire temaer, der er vigtige for borgerne: Mere lokal natur, sikker trafik, mødesteder for særligt de unge og de ældre samt flere muligheder for sport og bevægelse i lokalområdet.

- Mere end hver femte borger i Skt. Klemens, Stenløse og Fangel har bidraget med spørgsmål, svar og idéer til den lokale velfærdsaftale. Det er bemærkelsesværdigt, og borgernes input er afgørende for, at vi har lavet en rigtig god aftale, som tager afsæt i deres drømme for lokalområdet. Med aftalen får vi løftet både skole og grønne områder til glæde for borgere i alle aldre, siger Søren Windell, rådmand for By- og Kulturforvaltningen (C).

Den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel er blevet udarbejdet i samarbejde med et lokalt partnerskab og blev godkendt af Odense Byråd den 16. august 2023.
 

Sådan fordeler pengene sig

Lokalområdet: 2,6 mio. kr.

Aktivitetsplads for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel ved skolen: 840.000 kr.

Overdækket terrasse udenfor hallen mod fodboldbanerne: 250.000 kr. 
Helhedsplan for området ved hallen og skolen: 300.000 kr. 
Modernisering af lysforholdene i hallen: 450.000 kr.
Tilskud til Familieforeningen til arrangementer og aktiviteter: 30.000 kr.
Støtte til Fangel Forsamlingshus: 20.000 kr.
Større opmærksomhed på lokalområdets mange tilbud og arrangementer: 10.000 kr.
Opgradering af et eller flere grønne områder: 100.000 kr.
Legeplads i Fangel: 600.000 kr.
 

Modernisering af Skt. Klemensskolen: 8 mio. kr.

Modernisering og opdatering af flere af skolens faglokaler: 2.500.000 kr.
Modernisering af fysiklokalet: 2.000.000 kr.
Etablering af vandposter: 50.000 kr.
Opgradering af skolens udeområder: 1.000.000 kr.
Renovering af skolens toiletter: 1.000.000 kr. 
Opsætning af solafskærmning ved SFO’en: 250.000 kr. 
Modernisering af grupperum på skolen: 400.000 kr. 
Opgradering af de musikalske faciliteter: 300.000 kr. 
Opsætning af solskærm ved udskolingen: 500.000 kr.

Vedligehold af Skt. Klemensskolen: 4,3 mio. kr.

Renovering af vinduer og facader 
Vedligehold af gulve 
Renovering af installationer 
Forbedring af udendørsterræn 
Vedligehold af flere vægge 

Se hele aftalen på odense.dk/skt-klemens.

LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & FangelLÆS MERE: Læs hele den lokale velfærdsaftale for Skt. Klemens, Stenløse & Fangel

 

Borgmesterforvaltningen