Spring til indhold
Nyhed

Skibhuskvarteret & havnen har fået lokal velfærdsaftale på 28,9 millioner kroner

23-11-2023

28,9 millioner kroner skal styrke Skibhuskvarteret & havnen samt modernisere Sct. Hans Skole. Den lokale velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om den lokale aftale her.

Den lokale velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen er blevet udarbejdet i samarbejde med et lokalt partnerskab og blev godkendt af Odense Byråd den 22. november 2023.

Som en del af Velfærdens Fundament, har Odense Byråd besluttet at afsætte 28,9 millioner kroner til at styrke Skibhuskvarteret & havnen samt modernisere Sct. Hans Skole.

Den omfattende borgerinddragelse i Skibhuskvarteret & havnen har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Byen i byen, havnen samt trafikken.

- Det har været fantastisk at mærke det helt særlige engagement, som kendetegner Skibhuskvarteret & havnen. Det er i den grad et lokalområde med en stærk fællesskabsfølelse og identitet. Det har netop været vigtigt for beboerne at styrke det lokale sammenhold, og det bærer aftalen præg af. Derfor er jeg også glad for, at vi med velfærdsaftalen først og fremmest får moderniseret skolen, som er en af kvarterets centrale mødesteder og kulturbærere. Det er her, kvarterets børn bliver både dannet og uddannet, og det er også her, kvarteret mødes efter skole, når forskellige foreninger overtager bygningerne. Med aftalen giver vi også tilskud til Skibhustorvet og Marienlystcentret som to andre vigtige mødesteder for kvarterets beboere, siger ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune, Brian Dybro (F).

Stor borgerinvolvering

Alle borgere i Skibhuskvarteret & havnen havde i perioden den 8. maj til den 22. maj 2023 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.153 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 15 procent af borgerne i området. 

Den 15. maj 2023 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Skibhuskvarteret & havnen, og den 17. maj 2023 blev der afholdt et arrangement, der specielt var rettet mod unge, idet 25 procent af beboerne i området er under 29 år. Deltagerne på de to arrangementer kom med forslag og idéer til styrkelse af lokalområdet og Sct. Hans Skole ud fra deres respektive perspektiver. 

På et borgermøde den 12. juni 2023 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen, foreningsmødet og ungeeventet. 

Den lokale velfærdsaftale for Skibhuskvarteret & havnen er blevet udarbejdet i samarbejde med et lokalt partnerskab og blev godkendt af Odense Byråd den 22. november 2023.

Der var et lignende forløb for borgere i Risingskolens distrikt i foråret 2022.

 

Sådan fordeler pengene sig

Lokalområdet: 4,5 mio. kr.

Ny grøn korridor: 295.000 kr.
Tilskud til opgradering af Skibhustorvet: 515.000 kr. 
Tilskud til loungeområde ved Marienlystcentret: 670.000 kr. 
Modernisering og udbygning af multihus for foreninger og borgere: 3.000.000 kr. 
Musikanlæg til skolens gymnastiksale: 20.000 kr. 

Modernisering af Sct. Hans Skole: 9,3 mio. kr.

Samling af faglokaler: 3.000.000 kr.
Fleksible gruppe- og arbejdsområder: 1.000.000 kr.
Forbedring af toiletforhold: 2.000.000 kr.
Opgradering af klasselokaler: 2.000.000 kr.
Opgradering af udeområder: 800.000 kr. 
Fælles samlingssted: 500.000 kr.
Nyt indskolingsområde – inklusiv SFO: (Finansieres af pavillonprojektet, salg af pedelbolig og ekstra 6 mio. kr. fra Velfærdens Fundament)

Vedligehold af Sct. Hans Skole: 15,1 mio. kr.

Renovering af facade 
Forbedring af omklædningsfaciliteter 
Udskiftning af lofter på dele af skolen 
Udskiftning af gulve på dele af skolen 
Opdatering af installationer 


Se hele aftalen på odense.dk/skibhus.

LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale aftale for Skibhuskvarteret & havnen
LÆS MERE: Læs hele den lokale aftale for Skibhuskvarteret & havnen

 
 

Borgmesterforvaltningen