Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune uddeler 10 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde i 2024

22-11-2023

Odense Kommune har netop besluttet, hvilke frivillige, sociale foreninger, der skal have støtte fra puljen til frivilligt socialt arbejde og puljen til frivillige forebyggende aktiviteter. I begge puljer står mental trivsel og bekæmpelse af ensomhed højt på dagsordenen. Samlet set bliver der uddelt godt 10 mio. kr.

Et aktivt civilsamfund er grundlaget for mangfoldige fællesskaber, der kan rumme mange forskellige slags mennesker, lige fra den sårbare unge til den ældre, der har svært ved at komme ud.

De to politiske udvalg Beskæftigelses- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget giver hvert år tilskud til aktiviteter, der skal gøre en forskel for mennesker i Odense, der lever med en udsathed.

 

Lokalefællesskaber og mental sundhed

Ventilen er en af de 88 foreninger, der modtager tilskud fra Hovedpuljen til frivilligt socialt arbejde. Foreningen tilbyder et trygt fællesskab for unge mennesker, der er psykisk sårbare eller føler sig ensomme. Foreningen samarbejder med andre foreninger med samme målgruppe og deler bl.a. lokaler med foreningen Plexus.

Ventilen møder de unge, hvor de er, og tilbuddene planlægges i samspil med de unge. De unge får en positiv social kontakt med de frivillige og med andre unge, som står i samme svære situation som dem selv.

Samværet med andre betyder, at de unge efter et stykke tid oplever større selvtillid og selvværd. Og netop et styrket selvværd er vigtigt, hvis man i forvejen står uden arbejde eller uddannelse, vurderer rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Christoffer Lilleholt (V):

- Det er utroligt vigtigt, at man som ung oplever at være en del af et fællesskab, hvor man kan være dén, man er. Og det kan man blandt andet hos Ventilen. Det er vigtigt for den unges selvværd nu og her, men også i forhold til at føle sig så tilpas i livet, at man kan gå i gang med og fuldføre en uddannelse - og i forhold til at kunne begå sig på en arbejdsplads, siger Christoffer Lilleholt.

Ventilen modtager 25.000 kr. til deres frivilligdrevne aktiviteter i 2024.
Tilskuddet går til de frivilliges opkvalificering, drift og støtteberettigede aktiviteter såsom indkøb af brætspil o. lign.

 

Ensomhed fylder hos mange ældre mennesker

Læseforeningen modtager tilskud til bl.a. et Rullende Læsefællesskab, som er et nyt samarbejde med et af de faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen.
Her kommer frivillige forbi og henter den ældre hjemme på dørtærsklen og sammen med en chauffør, kører de ud i den odenseanske natur.
På turen læser den frivillige læseguide højt og sætter gang i samtalen om det læste. Deltagerne får mulighed for at opleve et fællesskab omkring teksten og med de andre deltagere.

Rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen Brian Dybro (SF) er glad for, at der er foreninger i Odense, der skaber muligheder for fællesskaber for de ældre, der har svært ved selv at komme ud og opsøge nye fællesskaber:

- Der er desværre alt for mange ældre, som føler sig uønsket alene. Det har store negative konsekvenser, ikke alene for det mentale, men også for det fysiske helbred og for den ældres oplevelse af livskvalitet. Derfor er det så vigtigt, at vi har foreninger som Læseforeningen, der er med til at gøre det muligt for ældre at opleve og skabe nye relationer selv i en høj alder, siger Brian Dybro.

 

Puljen til frivillig socialt arbejde:

Tilskud til foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde for borgere i Odense, som lever med udsathed, som f.eks. samtalegrupper, besøgsvenner eller integrationstilbud.

I alt får 30 (ÆHU) + 58 (BSU) foreninger tilskud for 2.6 mio. (ÆHU) + 7.2 mio. kr. (BSU)

 

Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter:

Tilskud til foreninger, der laver frivilligt forebyggende aktiviteter for målgruppen fra 65 år. Forebyggende aktiviteter kan f.eks. være ældreklubben, socialt samvær, ældreidræt og andre ensomhedsforebyggende aktiviteter
I alt får 32 foreninger tilskud for ca. 1.2 mio. kr.

 

Gældende for begge puljer:

Ansøgningsfrist d. 15. september i et elektronisk skema.
Ansøgninger vurderes ud fra politisk besluttede retningslinjer.

Ældre- og Handicapforvaltningen