Spring til indhold
Nyhed

Forbud mod afbrænding af sankthansbål i Odense

19-06-2023

Der er indført forbud mod afbrænding af bål i Odense og de øvrige kommune på Fyn. Forbuddet gælder fra den 23. juni 2023 kl. 00.00 og til den 24. juni 2023 kl. 09.00.

Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Forbuddet mod afbrænding af bål betyder, at det ikke er tilladt: At tænde bål udendørs.

Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad eller på bålplads, samt afbrænding af Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Kilde: Beredskab Fyn

Borgmesterforvaltningen