Spring til indhold
Nyhed

16,2 millioner kroner fordelt: Dalum har fået en lokal velfærdsaftale

20-04-2023

16,2 millioner kroner skal styrke Dalum med Tingløkkeskolen som omdrejningspunkt for lokalområdet. Den lokale velfærdsaftale for Dalum er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om den lokale aftale her.

Billedet viser krydset for enden af Dalumvej ved Faaborgvej
Den lokale velfærdsaftale for Dalum blev godkendt af Odense Byråd den 19. april 2023.

Den 14. november 2022 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Dalum. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Tingløkkeskolen.  

Alle borgere i Dalum havde i perioden fra den 14. november til og med den 27. november 2022 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.070 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til cirka 18 procent af borgerne i området. 

På et borgermøde den 12. december 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. 

Den omfattende borgerinddragelse i Dalum har vist, at der især er tre temaer, der går i gen i borgernes drømme for området: Naturen, trafikale forhold samt endnu bedre forhold for sport og bevægelse.

Der har generelt været et meget stort engagement fra borgernes side til at bidrage til udviklingen af lokalområdet.

En kærlig hånd til Dalum

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 16,2 mio. kr. til at styrke Dalum og modernisere Tingløkkeskolen.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Bag aftalen står et samlet byråd.

Den lokale velfærdsaftale for Dalum blev godkendt af Odense Byråd den 19. april 2023.

Der var et lignende forløb for borgere i Dalumskolens distrikt i 2021.

 

Sådan fordeler pengene sig

Lokalområdet: 3,3 mio. kr.

Tilskud til nyt kunstgræstæppe på kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen: 1.600.000 kr.
Bedre adgang for foreninger til Tingløkkeskolens omklædningsfaciliteter: 50.000 kr. 
Bedre rammer for kulturelle og sociale arrangementer i Dalum Bibliotek: 550.000 kr. 
Opgradering af grønt område ved Dalum Møllervej og Fredens Allé: 600.000 kr. 
Etablering af legeplads til de mindste ved Faaborgvej: 500.000 kr. 
Forbedring af forholdene for cyklister ved Tingløkkeskolen: 50.000 kr. 

Modernisering af Tingløkkeskolen: 12,4 mio. kr.

Renovering og modernisering af skolens toiletter, samt nyetablering af toiletter: 2.000.000 kr. 
Etablering af arbejdsstationer på skolens gangarealer: 1.500.000 kr. 
Etablering af udendørs læringsmiljø: 1.500.000 kr. 
Ny legeplads til de mindste børn i sammenhæng med udendørs læringsmiljø: 1.500.000 kr. 
Opsætning af solafskærmning: 1.300.000 kr.
Opgradering af eksisterende lokaler i udskolingen: 1.000.000 kr. 
Færdiggørende indretning og inventar: 100.000 kr.
Endnu bedre rammer for indskolingen og SFO: 3.500.000 kr. 

Vedligehold af Tingløkkeskolen: 3,9 mio. kr.

Tag og vinduer
Indvendige overflader
Terræn (beplantning og befæstede arealer)

Se hele aftalen på odense.dk/dalumaftalen.

 

LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale aftale for Dalum
LÆS MERE: Læs hele den lokale aftale for Dalum

 

Borgmesterforvaltningen