Spring til indhold
Nyhed

14,1 millioner kroner fordelt i Bellinge & Brændekilde

23-02-2023

Den lokale aftale for Bellinge & Brændekilde er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om den lokale aftale her.

Den lokale aftale for Bellinge & Brændekilde blev godkendt af Odense Byråd den 22. februar 2023.

Den 3. oktober 2022 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Bellinge & Brændekilde. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Rasmus Rask-Skolen.  

Alle borgere i Bellinge & Brændekilde havde i perioden fra den 3. oktober til den 19.oktober 2022 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 1.183 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til cirka 20 procent af borgerne i området. 

På et borgermøde den 7. november 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. 

Den omfattende borgerinddragelse i Bellinge & Brændekilde har vist, at der især er tre temaer, der er vigtig for borgerne: Lokale mødesteder for alle, trafikale forbedringer samt sport, bevægelse og sammenhold. 

En kærlig hånd til Bellinge & Brændekilde

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 14,1 mio. kr. til at styrke Bellinge & Brændekilde med Rasmus Rask-Skolen som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i lokalområdet og i en modernisering af skolen. 

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler. Bag aftalen står et samlet byråd.

Den lokale aftale for Bellinge & Brændekilde blev godkendt af Odense Byråd den 22. februar 2023.

 

Sådan fordeler pengene sig:

Lokalområdet: 3,2 mio. kr.

Opgradering og udvidelse af fællesområde i forlængelse af hallen: 1.300.000 kr.
Etablering af lokal gå- og løbesti samt beplantning nær søer og Rasmus Rask-Skolen: 200.000 kr.
Opsættelse af multibane ved Rasmus Rask-Skolen: 900.000 kr.
Mødested for flere aldersgrupper ved Rasmus Rask-Skolen samt adgang til Bellinge Idrætscenter for områdets seniorer, ældre og unge: 500.000 kr.
Tilskud til Brændekilde Forsamlingshus: 100.000 kr.
Skiltning om yderligere trafiksikkerhed: 100.000 kr.
Opgradering af skolens udeområder: 100.000 kr.
Plakatsøjle til fælleskommunikation

Modernisering af Rasmus Rask-Skolen: 4,9 mio. kr.

Modernisering af samtlige klasselokaler: 900.000 kr.
Indretning af gangarealer og fællesområder med fokus på læring: 500.000 kr.
Etablering af flere læringsmiljøer på skolens gange og fællesarealer: 800.000 kr.
Nytænkning af det yngste børnemiljø: 1.000.000 kr.
Opgradering af skolens udeområder: 200.000 kr.
Forbedring og modernisering af toiletforhold: 1.500.000 kr.

Vedligehold af Rasmus Rask-Skolen: 6,1 mio. kr.

Udskiftning af tag
Indvendigt vedligehold (gulve, lofter og vægge)
Terræn (belægninger og installationer)


Se hele aftalen på odense.dk/bellinge.


LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale aftale for Bellinge & Brændekilde
LÆS MERE: Læs hele den lokale aftale for Bellinge & Brændekilde 

 

Borgmesterforvaltningen