Spring til indhold
Nyhed

Tillykke til Seden & Åsum: 16,9 millioner kroner fordelt til lokalområdet

13-10-2022

Den lokale aftale for Seden & Åsum er netop blevet godkendt af Odense Byråd. 16,9 millioner kroner er fordelt i lokalområdet under projektet Velfærdens Fundament. Læs mere om aftalen her.

Den lokale aftale for Seden & Åsum blev godkendt af Odense Byråd den 12. oktober 2022.

Som en del af Velfærdens Fundament, har byrådet i Odense besluttet at afsætte 16,9 mio. kr. til at styrke Seden & Åsum med Seden Skole som omdrejningspunkt for lokalområdet. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i lokalområdet og i en modernisering af skolen.

Odense Byråd har besluttet at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden frem mod 2030. Heraf 625 millioner kroner til lokalsamfund samt vedligehold og modernisering af byens folkeskoler.

Stor borgerinvolvering

Den 11. maj 2022 blev der afholdt et online-møde med lokale foreninger og bestyrelser i Seden & Åsum. Repræsentanter for foreninger og bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Seden Skole.  

Alle borgere i Seden & Åsum havde i perioden fra den 11. mal - 29. maj 2022 mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 760 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det svarer til 12 procent af borgerne i området. 

Et løft af hverdagen

På et borgermøde den 13. juni 2022 fik de deltagende borgere lejlighed til at konkretisere og udvikle de idéer, der var kommet ind i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. 

Den omfattende borgerinddragelse i Seden & Åsum har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Vild natur og fritidsliv, sociale sammenkomster og bevægelse samt trafikale forbedringer.

Den lokale aftale for Seden & Åsum blev godkendt af Odense Byråd den 12. oktober 2022.


FAKTA

Sådan fordeler pengene sig:

Lokalområdet: 3,5 mio. kr.

 • Adgang til vandet ved Mindelundsvej: 1.790.000 kr.
 • Etablering af ny legeplads ved Mindelundsvej: 200.000 kr.
 • Trampestier i Åsum: op til 50.000 kr.
 • Flere bænke og pausesteder: 100.000 kr.
 • Opgradering af H. C. Andersen Skoven: 190.000 kr.
 • Mørklægningsgardiner i Fjordagerhallen: 500.000 kr. 
 • Informationssøjle til lokale arrangementer: 0 kr.
 • Bålhytte i Åsum: 290.000 kr.
 • Opgradering af legeplads ved Væverstræde: 200.000 kr.

 

Modernisering af Seden Skole: 7,2 mio. kr.

 • Modernisering af faglokale til fysik/kemi: 2.600.000 kr.
 • Etablering af ungemiljø - 9. klasses område med grupperum: 2.200.000 kr. 
 • Modernisering af omklædningsrum i hallen: 1.000.000 kr. 
 • Modernisering af klasselokaler: 700.000 kr.
 • Renovering af eksisterende toiletter: 700.000 kr. 
 • Opgradering af de unges udemiljø: 200.000 kr. 

 

Vedligehold af Seden Skole: 6,2 mio. kr.

 • Udskiftning af halgulv
 • Udskiftning af fliser mm. i omklædningsrum ved hallen
 • Afrensning/udbedring af udvendigt murværk efter nedtagning af overdækning
 • Udskiftning af asfaltbelægninger

Se hele aftalen på odense.dk/seden.

LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale aftale for Seden & Åsum

LÆS MERE: Læs hele den lokale aftale for Seden & Åsum

 

Borgmesterforvaltningen