Spring til indhold
Nyhed

Advokatundersøgelsen af foreningen Søstre mod vold og kontrol er afsluttet

22-04-2022

Økonomiudvalget i Odense Kommune besluttede den 27. januar 2022, at der skulle gennemføres en advokatundersøgelse af foreningen Søstre mod vold og kontrol. Horten Advokatfirma, der blev valgt til at forestå advokatundersøgelsen, har nu afsluttet opgaven og fremlagt deres konklusioner for Økonomiudvalget. Du kan finde den fulde rapport med konklusionerne fra advokatundersøgelsen nederst på siden.

Som en del af byrådets beslutning om en fokuseret indsats i kampen mod negativ social kontrol har Odense Kommune ydet tilskud til foreningen Søstre mod vold og kontrol til profilprojektet "Flere frivillige skal bidrage til arbejdet med at reducere negativ social kontrol". Foreningen modtager årligt et tilskud på 500.000 kroner med henblik på at rekruttere og opkvalificere frivillige, der kan støtte og hjælpe borgere underlagt negativ social kontrol. Profilprojektet er startet i 2020 og løber foreløbigt frem til september 2022.

I en initiativretssag, som byrådet behandlede på mødet den 24. marts 2021, blev det fremført, at flere borgere i Odense med indgående kendskab til forholdene i Vollsmose har tilkendegivet en omfattende mistro til foreningen. I forbindelse med behandlingen af initiativretssagen besluttede byrådet at afdække mulighederne for at gennemføre en advokatundersøgelse vedrørende foreningen Søstre mod vold og kontrol. Byrådet besluttede endvidere, at afdækningen skulle præsenteres for Økonomiudvalget til endelig beslutning, samt at en advokatundersøgelse skulle afgrænses til følgende påstande og rygter:

  1. Foreningen Søstre mod vold og kontrol udelukker medlemmer
  2. Foreningen lægger pres på tidligere medlemmer
  3. Foreningen begår dokumentfalsk
  4. Foreningen har berøringsangst over for kvinder i muslimske familier

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 27. januar 2022, at der skulle gennemføres en advokatundersøgelse af foreningen Søstre mod vold og kontrol, og Borgmesterforvaltningen fik til opgave at foretage valg af advokatfirma og få igangsat advokatundersøgelsen.

Borgmesterforvaltningen indhentede tilbud på opgaven og indgik aftale med Horten Advokatfirma om at gennemføre undersøgelsen. Horten igangsatte arbejdet den 8. februar 2022 og afsluttede det den 21. april 2022 med en orientering af Odense Kommunes Økonomiudvalg om advokatundersøgelsens konklusioner.

Formålet med advokatundersøgelsen har særligt været at give byrådet grundlag for at tage stilling til, om foreningen forsat skal modtage tilskud fra kommunen, og om der måtte være grundlag for at tilbagesøge allerede udbetalt støtte.

Borgmesterforvaltningen forventer, at der i løbet af maj 2022 forelægges sag til politisk behandling om, hvorvidt advokatundersøgelsen giver anledning til revurdering af Odense Kommunes fremadrettede samarbejde med foreningen, og/eller tilbagesøgning af allerede udbetalt støtte.

Den samlede advokatundersøgelse og bilag

 

Borgmesterforvaltningen