Spring til indhold
Nyhed

Udredningsrapport for letbanens etape 2

02-06-2021

Den 2. juni 2021 offentliggøres udredningsrapport for letbanes etape 2 i Odense.

I 2019 besluttede Odense Byråd, på baggrund af statslig medfinansiering på 15 mio. kr., at igangsætte arbejdet med at
udarbejde en VVM-undersøgelse af letbanens etape 2 og at opdatere udredningsrapporten fra 2015.

Formålet med udredningsrapporten er at folde letbaneprojektet ud, blandt andet ved at beskrive visioner
og potentialer, de designmæssige og tekniske forhold, linjeføringen, betydning for byens mobilitet, samt økonomien i projektet og den videre proces.

I forbindelse med en eventuel etablering af en etape 2 for Odense letbane bad Odense Byråd i 2019 Odense Letbane P/S om at udarbejde et beslutningsgrundlag i form af en forundersøgelse og en VVM-redegørelse for en etape 2.

Udredningsrapporten er nu udarbejdet og oversendt fra Odense Letbane .

Udredningsrapporten er en del af det samlede beslutningsgrundlag for en eventuel etablering af letbanens etape 2. Odense Byråd besluttede i forbindelse med budget 2021, at den endelige beslutning om en eventuel etablering af linjeføringen fra Seden til Sukkerkogeriet tidligst træffes i efteråret 2022 efter dialogen med de kommende investorer i Vollsmose, udarbejdelse af VVM-redegørelse og dialog med staten om medfinansiering.

Læs udredningsrapporten.

(filen hentes ned på din computer)

Borgmesterforvaltningen