Spring til indhold
Nyhed

Ubberud satser på fællesskabet i ny lokal aftale

27-09-2021

Den lokale aftale for Ubberud er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om aftalen her.

Den lokale aftale for Ubberud skal være med til at styrke lokalsamfundet i Ubberud Skoledistrikt ved at borgerne engagerer sig i områdets udvikling og bygger videre på de lokale kvaliteter i naturen, folkeskolen og foreningslivet.
Byrådet i Odense har besluttet at afsætte 17,1 millioner kroner til at styrke Ubberud skoledistrikt med Ubberud Skole som omdrejningspunkt. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Ubberud og i en modernisering af Ubberud Skole. Den lokale aftale for Ubberud blev godkendt af Odense Byråd den 22. september.

Med byrådets 2030-plan, Velfærdens Fundament, er der samlet afsat 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder - fordelt med 500 millioner kroner til vedligehold og modernisering af byens skoler og 125 millioner kroner til lokalområderne. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale.


FAKTA

Sådan fordeler pengene sig:

Lokalsamfund: 1,6 mio. kr.

Fælles formaliseret samarbejde og kommunikation: 100.000 kr.
Arbejde med stier, faciliteter, mm. i naturen: 500.000 kr.
Udarbejdelse af helhedsplan for udeområder omkring skolen: 100.000 kr.
Etablering af attraktivt uderum omkring skolen: 500.000 kr.
Istandsættelse af bygningerne Smilehullet og Klubhuset: 200.000 kr.
Digitalt adgangs- og bookingsystem: 200.000 kr.
Øget tilgængelighed og adgang til faciliteter - Skolen og Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

Modernisering af Ubberud Skole: 6,6 mio. kr.

Ny faglokalekælder
Flere grupperum
Forbedrede udearealer

Vedligehold af Ubberud Skole: 8,9 mio. kr.

Udskiftning af vinduer og døre
Nyt tag på den gamle skole
Nyt tag over mellemgangen
Renovering af ventilation i indskolingen
Generelt indvendigt arbejde så som gulvbelægninger, lofter og maling af vægge.
Udskiftning af belægninger (asfalt og fliser) på og omkring legepladsen

Se hele aftalen på odense.dk/ubberud.


LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale aftale for Ubberud
LÆS MERE: Læs hele den lokale aftale for Ubberud

Borgmesterforvaltningen