Spring til indhold
Nyhed

Nu fordeles 95 millioner kroner til Odenses fritidsliv

26-01-2021

Et flertal i Odense Byråd har nu tilkendegivet, hvordan et historisk stort løft af fritids- og idrætsområdet i Odense skal udmøntes og hvordan de 95 mio. kr. skal fordeles.

Løftet til Odense fritidsliv sikrer blandt andet 50 millioner kroner til at vedligeholde idræts- og foreningsfaciliteter, mens der med 25 millioner etableres nye kunstgræsbaner på tværs af byen. En stor gruppe af Odenses fritids- og idrætsforeninger og fodboldklubber har været involveret i arbejdet

95 millioner kroner kommer snart en meget stor del af Odenses fritidsliv til gode:

  • 50 millioner går til at renovere og vedligeholde haller, klubhuse og foreningslokaler.
  • 25 millioner bruges på at etablere nye kunstgræsbaner fordelt bredt i byen.
  • 10 millioner går til en stærkere 2:1-pulje, hvor der er to millioner i puljen hvert år i fem år.
  • 10 millioner ekstra skal øremærkes til bedre omklædningsrum og mulighed for at dele byens haller fysisk op, så den samlede halkapacitet udnyttes bedre.

Det er, hvad Odenses fritids-, idræts- og foreningsliv kan se frem til i år og de kommende år. For nu har et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre tilkendegivet, hvordan pengene mere konkret skal benyttes.


Fokus på omklædning og indeklima 

Det betyder blandt andet også, at når der skal renoveres og moderniseres, skal pengene særligt bruges på omklædningsfaciliteter og bedre indeklima, og klubber og foreninger skal inddrages tæt i arbejdet.

Når de nye kunstgræsbaner skal anlægges, bliver de placeret ved eksisterende fodboldklubber, fordi det er vigtigt, at der i forvejen er et klubhus. Men banerne ’tilhører’ ikke klubben. Hver enkelt klub skal danne partnerskaber med nærliggende klubber, og skoler i områderne skal have god mulighed for at bruge banerne.

Forligskredsens beslutning bygger direkte på input fra byens fritids- og idrætsforeninger og fodboldklubber. I november sidste år deltog 92 fritids- og idrætsforeninger og fodboldklubber i onlinemøder om det forestående løft af Odenses fritidsliv. Efterfølgende har 83 foreninger og fodboldklubber leveret skriftlige svar til politikernes videre arbejde.


Arbejdet sættes i gang til foråret 

De 95 millioner til fritidslivet er en del af den politiske aftale ’Velfærdens fundament’, som blev vedtaget sidste år og afsætter knap 1,8 milliarder kroner til at renovere, modernisere og nybygge vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejehjem, plejeboliger, botilbud og fritidsfaciliteter frem mod 2030.

Forslag til prioritering af de 95 mio. kr. til Odenses Fritidsliv skal nu behandles i By- og Kulturudvalget, inden Økonomiudvalget og Odense Byråd træffer endelig beslutning til marts. Herefter kan den konkrete planlægning af de mange projekter gå i gang.


Se kort over kunstgræsbanernes placering

Oversigt over nye fodboldbaner

Borgmesterforvaltningen