Spring til indhold
Nyhed

Nu er 15,6 millioner kroner fordelt til at udvikle Dalum

02-09-2021

Den lokale aftale for Dalum er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om aftalen her.

Dalum satser på kultur, fællesskab, idræt og grønne mødesteder i den lokale aftale for Dalum, der netop er blevet godkendt af Odense Byråd.

Byrådet i Odense har besluttet at afsætte 15,6 millioner kroner til at styrke Dalum med Dalumskolen som omdrejningspunkt. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Dalum og i en modernisering af Dalumskolen. Nu er den lokale aftale for Dalum godkendt af Odense Byråd.

Denne lokale aftale centrerer sig om Dalumskolens distrikt. Tingløkkeskolens distrikt følger i 2023.

Med byrådets 2030-plan, Velfærdens Fundament, er der samlet afsat 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder - fordelt med 500 millioner kroner til vedligehold og modernisering af byens skoler og 125 millioner kroner til lokalområderne. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale.

 

FAKTA

Sådan fordeler pengene sig:

Lokalsamfund: 2,8 mio. kr.

Opgradering af skolegården på Dalumskolen: 250.000 kr.
Udvidet åbning af Dalumskolen til lokalområdet: 50.000 kr.
Fitnessredskaber/crossfit på Gasbanen: 400.000 kr.
Nyt mødested på Gasbanen: 150.000 kr.
Parkourbane 500.000 kr.
Opgradering af den grønne del af gasbanen til øget idrætsfaciliteter: 100.000 kr.
Basketballbane: 500.000 kr.
Legeredskaber: 200.000 kr.
Tilskud til udvidelse af omklædningsrum i Dalumhallen: 500.000 kr.
Grønne områder opgraderes med borde, bænke og skraldespande: 150.000 kr.

 

Modernisering af Dalumskolen: 5,1 mio. kr.

Opgradering af madkundskabslokale: 1.800.000 kr.
Ændret lokaleudnyttelse: 300.000 kr.
Opgradering af omklædningsfaciliteter i gymnastiksalen: 600.000 kr.
Modernisering af toiletter i indskolingen: 700.000 kr.
Ventilation: 1.000.000 kr.
Opgradering af skolegården: 700.000 kr.

 

Vedligehold af Dalumskolen: 7,7 mio. kr.

Udskiftning af en del vinduer, så alle vinduer er nye (dvs. maks 7-10 år gamle).
Udskiftning af cirka 3500 m2 lofter, 1500 m2 gulvbelægning, et par mindre tage og et udtjent ventilationsanlæg.
Udskiftning af en del asfaltbelægning samt tilpasning af beplantning og hegn.


Se hele aftalen på odense.dk/dalumaftalen

Borgmesterforvaltningen