Spring til indhold
Nyhed

Millionaftale for Korup sikrer et sted til de unge

23-09-2021

Den lokale aftale for Korup er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om aftalen her.

En af de helt store poster i den lokale aftale for Korup går til at sikre, at byens unge får deres eget sted på skolen.

Byrådet har besluttet at afsætte 18,2 millioner kroner til at styrke Korup med Korup Skole som omdrejningspunkt. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Korup og i en modernisering af Korup Skole.

Med byrådets 2030-plan, Velfærdens Fundament, er der samlet afsat 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder - fordelt med 500 millioner kroner til vedligehold og modernisering af byens skoler og 125 millioner kroner til lokalområderne. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale.

Denne lokale aftale centrerer sig om Korup Skoles distrikt. Kroggårdsskolens distrikt følger i 2023.

 

FAKTA

Sådan fordeler pengene sig:

Lokalsamfund: 2,7 mio. kr.

• Ungeområde i et lokale på Korup Skole: 1.000.000 kr.
• Helhedsplan for idrætsområde: 50.000 kr.
• Tilskud til realisering af idrætsanlæg: 900.000 kr.
• Opdatering af område til materialeopbevaring inklusiv nye skure til KKIC: 450.000 kr.
• Færdiggørelse af minitennisbaner: 50.000 kr.
• Hundeskov: 40.000 kr.
• Bro til Højbjergbanen: 160.000 kr.
• Bænke på udvalgte grønne områder: 50.000 kr.

 

Modernisering af Korup Skole: 6,4 mio. kr.

• Ny indretning af den gamle gymnastiksal til lokale til musik, bevægelse og fantasi inklusiv modernisering af toiletter: 1.500.000 kr.
• Indvendig modernisering på skolen: 500.000 kr.
• Opgradering af skolens udendørsområde: 2.000.000 kr.
• Modernisering af garderobeområde for de yngste: 500.000 kr.
• Generel modernisering af toiletter på hele skolen inkl. "gårdtoiletter": 1.000.000 kr.
• Løft af to til tre fællesrum til cafémiljø og gruppearbejde: 900.000 kr.

 

Vedligehold af Korup Skole: 9,1 mio. kr.

• Istandsættelse af tagene på to bygninger
• Udskiftning af nogle døre og vinduer
• Renovering af kloak
• Udskiftning af asfaltbelægning enkelte steder

Se hele aftalen på odense.dk/korup

LÆS MERE: Hovedpunkter fra den lokale aftale for Korup
LÆS MERE: Læs hele den lokale aftale for Korup

Borgmesterforvaltningen