Spring til indhold
Nyhed

Det skal være lettere at bruge byen: Seniorambassadører til paneldebat på rådhuset

18-06-2021

Det handler om transport og tilgængelighed, når 91-årige Marie Toxværd Smet skal sætte ord på, hvad der kan gøre Odense til en endnu bedre seniorby. 18. juni var 25 seniorambassadører til paneldebat på Odense Rådhus.

Det summede af forventning og gode idéer, da 25 seniorambassadører var mødt op til paneldebat med 10 politikere fra Odense Byråd fredag den 18. juni. Her kulminerede flere måneders borgerinddragelse, da seniorambassadørerne skulle videregive deres indsamlede viden til politikerne og debattere fremtidens seniorliv i Odense.

En af de mange seniorambassadører, der var mødt op, var 91-årige Marie Toxværd Smet. 

Marie Toxværd Smet er meget optaget af transport og tilgængelighed. Hun drømmer om, at cykelstier og fortove i Odense bliver mindre ujævne, så man ikke går og snubler hele tiden.

 - Vi vil jo gerne have, at folk sætter bilen og tager cyklen i stedet, men så skal cykelstierne jo også være ordentlige - og når de bliver repareret, så skal de også repareres ordentligt. Det er ubehageligt at cykle eller køre på elscooter over alle de ujævnheder - vores gamle rygge kan ikke klare alle de bump. Vores naturlige støddæmpere er jo slidt efterhånden, siger Marie Toxværd Smet og tilføjer:

- Forskubbede fliser på fortovene skal også ordnes med det samme, så folk ikke falder over dem. Vi er flere og flere ældre i byen, og vi falder over alle de ujævnheder. Hvis jeg skal til gudstjeneste eller koncert i kirken, vil jeg gerne tage min rollator og spadsere derop, men det er svært, når der er så mange ujævnheder på fortovet. Opkørslerne er også for stejle. Jeg kan ikke skubbe min rollator op og ned. Det er ikke lavet hensigtsmæssigt.

Marie Toxværd Smet er rigtig glad for, at hun gennem borgerinddragelsen får mulighed for at videregive alle sine idéer til, hvordan Odense kan blive en endnu bedre seniorby.

- Jeg synes, at man generelt bør tage borgerne meget mere med, end man har gjort hidtil. Politikerne kender ikke alle behovene. Jeg synes, det er fint, man gør det her, så man får borgernes syn, siger hun.
 

11 dialogmøder på syv dage

Med Velfærdens Fundament ønsker Odense Byråd at sikre velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Livet for de 55+ skal være rigt, aktivt og fyldt med fællesskaber. Odense Byråd har derfor besluttet, at der skal anvendes 50 millioner kroner til at løfte de fysiske rammer frem mod 2030 for at gøre Odense til en endnu mere attraktiv by for seniorer.

Politikerne ønsker at inddrage byens borgere, de 55+ årige, i udviklingen af Odense som en fortsat attraktiv by for seniorer. De seneste måneder har der derfor været en omfattende demokratisk samtale i form af 11 dialogmøder på syv dage, en spørgeskemaundersøgelse og etableringen af et seniorambassadørpanel.

Det hele kulminerede fredag, hvor seniorambassadørpanelet skulle videregive alle de forslag og idéer, de har fået ved at snakke med deres netværk, til politikerne, og få en konstruktiv dialog om, hvad der er vigtigt for at gøre Odense til en fortsat god by for seniorer i fremtiden.

Selve mødet foregik ved, at seniorambassadørerne sad ved fire borde, der havde hvert sit tema: Natur og grønne områder, transport og tilgængelighed, seniorboliger samt fællesskaber og frivillighed.

En ordstyrer spurgte ind til de forskellige temaer på skift, hvor seniorambassadørerne så kunne komme med deres personlige historier og erfaringer.

 

Fakta om borgerinddragelsen

Borgerinddragelsen startede den 11. februar, hvor Odense Kommune sendte et spørgeskema ud, som man kunne svare på frem til 5. april. 1160 har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.

Der blev holdt 11 dialogmøder mellem 26. maj og 2. juni.

Ud af de 90 seniorambassadører, der har været til dialogmøderne, har 25 meldt sig til panelet, hvor de kunne videregive deres ønsker og forslag til politikerne.

Gennemsnitsalderen for seniorambassadørerne er 68 år: Den yngste er 55 år og den ældste 91.

Hver seniorambassadør har i gennemsnit snakket med 8,5 personer i deres netværk om, hvordan Odense fortsat kan være en attraktiv seniorby. Seniorambassadørerne har dermed viderebragt idéer og erfaringer fra 765 seniorer.

 

Kontaktinformation:

Kommunikationskonsulent Nanna Lørup Buch: 20 25 43 93

Borgmesterforvaltningen