Spring til indhold
Nyhed

Den lokale aftale for Bolbro er klar: Sådan fordeler pengene sig

17-06-2021

Der er særligt tre temaer, der har været vigtige for borgerne at få med i den lokale aftale, viser den store borgerinddragelse i Bolbro. Den lokale aftale for Bolbro er netop blevet godkendt af Odense Byråd. Læs mere om aftalen her.

Byrådet i Odense har besluttet at afsætte 22,9 millioner kroner til at styrke Bolbro med Provstegårdskolen som omdrejningspunkt. Der vil både blive investeret i tiltag rundt omkring i Bolbro og i en modernisering af Provstegårdskolen. Nu er aftalen godkendt af Odense Byråd. 
 
Det har været rigtig spændende at opleve det lokale engagement vokse og blive til en tæt demokratisk samtale mellem områdets repræsentanter, mener borgmester Peter Rahbæk Juel:
 
- I Bolbro er beboernes forslag og idéer nu blevet til en konkret aftale, der vil styrke sammenholdet i bydelen med trygge og aktive fællesskaber. Det har stor betydning, at det er lokalområdet selv, der har peget på, hvad de mener, kan gøre Bolbro til et endnu bedre stede at bo. Nu står de med en konkret og ambitiøs plan både for Provstegaardskolen og resten af bydelen, og jeg glæder mig rigtig meget til at se de mange forskellige tiltag gøre en reel forskel, så Bolbro også er attraktiv i mange år frem, siger han.
 

Styrke, idræt og tryghed

Den omfattende inddragelse af borgerne i Bolbro har vist, at der især er tre temaer, der er vigtige for borgerne: Et stærkere Bolbro, Bolbro som idrætsbydel samt tryghed og trafik.
 
Aftalens indhold bygger på de tre temaer.
 
 

Stor borgerinvolvering

For at få lavet den bedst mulige lokale aftale for Bolbro, har der været en omfattende demokratisk samtale, hvor borgerne i området er blevet hørt - det er trods alt dem, der bor i Bolbro, der kender lokalområdet bedst. 
 
Den 23. marts 2021 blev der afholdt et online-møde med lokale interessenter i Bolbro. Repræsentanter for foreninger, bestyrelser mv. kom med forslag og idéer til at styrke lokalområdet og Provstegårdskolen.  
 
Den 7. april 2021 blev der holdt et online-borgermøde for indbyggerne i Bolbro, med mere end 60 tilmeldte. Indbyggerne gav på mødet deres forslag og idéer til, hvordan området kan blive et endnu bedre sted at bo. 
 
Alle borgere i Bolbro havde i perioden 24. marts til 11. april 2021. mulighed for at komme med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse. 418 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. 
 
Der har undervejs i hele forløbet været stort engagement fra borgernes og foreningernes side i at bidrage til at udvikle lokalområdet.
 

Omfattende investering

Odense Kommune ønsker, at Odense også i fremtiden skal være kendetegnet ved stærke forstæder og lokalsamfund, der igennem fællesskab, nærhed og kendskab til hinanden danner rammerne for en god tilværelse. Det gælder for både børnefamilier og alle andre, der ønsker at bo tæt på og i storbyen. Her er folkeskolerne helt centrale, fordi de er et naturligt lokalt omdrejningspunkt og er velegnet, når man skal udvikle og styrke af lokalområderne.
 
Med byrådets 2030-plan, Velfærdens Fundament, er der samlet afsat 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder - fordelt med 500 millioner kroner til vedligehold og modernisering af byens skoler og 125 millioner kroner til lokalområderne. Beslutningen hviler på en aftale indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De LokalNationale.
 

Partnerskabet i Bolbro

I Bolbro blev arbejdet indledt med, at der blev nedsat et lokalt partnerskab med borgere fra hele lokalsamfundet. I forløbet omkring den lokale aftale for Bolbro har Odense Kommune og partnerskabet i Bolbro løbende holdt møder. 
 
Det lokale partnerskab i Bolbro består af repræsentanter fra områdets foreninger og institutioner, og det har været partnerskabets opgave at repræsentere borgerne i Bolbro. Partnerskabet har været i tæt dialog med kommunens medarbejdere om at forme den bedst mulige proces og har været med til at skrive selve aftalen.
 
Den endelige aftale blev godkendt af Odense Byråd den 16. juni 2021.
 
 
 
 

FAKTA

 
Sådan fordeler pengene sig:
 

Lokalsamfund: 4,9 mio. kr.

Udsmykning af gangbro og tunnel under Middelfartvej: 200.000 kr.
Bænke i grønne områder: 50.000 kr.
Vild natur ved skolen inklusiv overdækkede bord/bænke: 200.000 kr.
Bistader til Bolbro Honning: 50.000 kr.
Opgradering/vedligehold af eksisterende legepladser: 450.000 kr.
Husleje til Bronx med aftale om at arrangere sociale og kulturelle aktiviteter på skolen: 400.000 kr.
Tilgængelighed og markering af skole og svømmehal ud mod Middelfartvej: 500.000 kr.
Medfinansiering af ny hal i tilknytning til Bolbrohallen: 1.900.000 kr.
Lys på sti i parken mellem Møllemarksvej og Thorvalds Vænget, Bolbroparken: 450.000 kr.
Etablering af Multibane: 500.000 kr.
Tilskud til nye tribuner i Thorvald Ellegaard Erena: 200.000 kr.
 

Modernisering af Provstegårdskolen: 7,2 mio. kr.

Samlet ramme for indendørs moderniseringer: 6.200.000 kr.
- Opgradering af natur- og tekniklokale
- Modernisering af gymnastiksalen
- Studiemiljø for eleverne
- Personalearbejdspladser og -møderum
- Små mødelokaler konverteres til undervisningslokale
- Opgradering af toiletter
- Løft af festsalen
Etablering af udendørs læringsmiljøer og opgradering af legepladsen: 1.000.000 kr.
 

Vedligehold af Provstegårdskolen: 10,8 mio. kr.

Renovering af alle 8 facader på hovedbygningen – vinduerne bliver med solfilm
Udskiftning af lofter i 10 lokaler (akustik)
Udskiftning af gulvbelægning flere steder i hovedbygningen
Maling af klasselokaler og gangarealer i hovedbygningen
 
Se hele aftalen på odense.dk/bolbro.
 
 

FAKTA:

 Partnerskabet i Bolbro
 
Partnerskabet i Bolbro består af:
Jesper Vinther, medlem af skolebestyrelsen, Provstegårdskolen
Repræsentant for elevrådet, Provstegårdskolen
Annemette Hovmand Petersen, skoleleder, Provstegårdskolen
Per Mortensen, Bolbro GIF
Michael Nielsen, OGF
Michael Andreas Sehested Hansen, Frømandsklubben Neptun
Claus Rasmussen, Cykling Odense
Hanne Syrak Nielsen, Bolbro Lokalforum
Cindy Frederiksen, Bronx - Kaffe & Krea
Niels Jørgen Pedersen, varehuschef, Føtex Bolbro
 

Borgmesterforvaltningen