Spring til indhold
Nyhed

Udbud af parkeringsanlæg

07-10-2020

Offentlig udbud af Odense P

Parkeringsanlægget, Odense P, udgør et moderne parkeringsanlæg med 990 p-pladser midt i Odense centrum.

Det er en central del af infrastrukturen og trafikafviklingen i centrum, idet der løber en offentlig vej gennem anlægget.

Området omkring Odense P tæller blandt andet Odense gågade, Odense Banegårdscenter, koncerthuset Odeon, det nye H.C. Andersens Hus samt boliger og liberalt erhverv.

Parkeringskælderen som udgøres af bl.a. matr.nr. 2294 og 2305 Odense Bygrunde samt matr.nr. 1420 Odense Bygrunde, ejerlejlighed 6, udbydes i henhold til §68 i lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018 om kommunernes styrelse og reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Salgsprospektet kan fås ved skriftlig henvendelse til:

Carsten Gørtz Petersen
E-mail: carsten.goertzpetersen@colliers.com

Et tilbud skal afgives skriftligt og angives som et fast beløb i henhold til udbudsvilkårene for Odense P i PDF-format til:

Kromann Reumert
Henrik Thorning
E-mail: odensep@kromannreumert.com

samt fremsendes på USB-stik til: Kromann Reumert Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C Att.: Advokat Henrik Thorning

Breve/pakker med tilbud skal markeres ”Odense P - tilbud” og fremsendes som anbefalet post eller afleveres personligt.

Frist: 15. december 2020 kl. 12.00.

Salget vil ske til højeste, konditionsmæssige bud. Dog forbeholder sælger sig ret til at forkaste alle tilbud.

Salget er betinget af, at Odense Kommune endeligt godkender handlen i sin helhed.

For yderligere oplysninger, kontakt: Carsten Gørtz Petersen, Colliers, tlf. 28 19 66 71.

Borgmesterforvaltningen