Spring til indhold
Nyhed

Tandplejen i Odense Kommune åbner gradvist op for tandbehandlinger

20-04-2020


Børne- , unge- og voksentandplejen i Odense Kommune samt Tandreguleringscenter Fyn kan med sundhedsmyndighedernes nye retningslinje gradvist genoptage tandbehandlinger, dog med fokus på at minimere risiko for smittespredning af coronavirus.

Nu bliver det igen muligt for Tandplejen i Odense Kommune at lave tandbehandlinger på odenseanerne, dog under nye og skærpede forhold, der har betydelig indflydelse på driften. Den gradvise åbning af tandplejen i Odense sker med fokus på at sikre sundhedsmæssigt forsvarlige forhold ud fra Sundhedsstyrelses skærpede retningslinjer og dermed reducere smittespredning i samfundet, og mere konkret at reducere smitterisiko for den enkelte og personalet på tandklinikkerne. 

Tandklinikkerne åbner i takt med, de lever op til de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne

Der er forskel på tandklinikkerne i Odenses forhold, og derfor vil der også være forskel på, hvornår de kan lukke op og begynde at øge mængden af tandbehandlinger. Tandklinikkerne åbner i takt med, at de opfylder sundhedsmyndighedernes skærpede retningslinjer. 

Borgere i Odense får besked, når de skal til tandlægen

Hvad enten man har behov for at benytte Børne- og Ungetandplejen, Voksentandplejen (Special- og Omsorgstandplejen) eller Tandreguleringscenter Fyn, så vil man få besked, når/hvis man skal til tandlæge. Den nye virkelighed og den nye retningslinje betyder, at færre end normalt kan komme til tandlægen, og hver gang, vil der blive fortaget en individuel faglig vurdering af behovet for en tandplejeindsats. 

Hvis man skal i kontakt med Børne- og Ungetandplejen, Voksentandplejen eller Tandreguleringscenter Fyn skal det foregå telefonisk – det er ikke muligt at møde personligt op uden først at have en aftale. Se åbningstider og telefonnumre på de forskellige tandklinikker på tandplejens hjemmeside.

Fokus på at undgå smittespredning

COVID-19 spredes ved dråbesmitte, og Sundhedsstyrelsen har understreget, at tandbehandlinger kan udgøre en særlig smitterisiko, idet der er tæt kontakt mellem behandler og patient. Udover en skærpet brug af værnemidler, vil tandklinikkerne forebygge smittespredning ifm. tandlægebesøg ved bl.a. at have færre patienter i løbet af en dag, så der sikres luft mellem behandlingerne og dermed mødet mellem patienter. 

Tandplejen i Odense Kommune behandler ikke borgere med mistanke om eller påvist Covid-19

Hvis man har symptomer fra luftveje, hvor der kan være mistanke om COVID-19, eller hvis man er påvist syg med COVID-19, kan man ikke få en tandbehandling i Odense Kommunes Tandpleje. Ved akut behov for tandpleje vil man i så fald blive henvist til et sygehus. 

Ved akut tandlægebehov

Hvis man har akut behov for tandlæge, fx tandpine eller hvis man er kommet til skade med tænderne, kan man kontakte Odense Kommunes nødklinik: Hunderup Tandklinik på tlf.: 65 51 55 11. De har åbent alle hverdage mellem kl. 08:00-15:00. Ved akut brug for tandlægehjælp uden for åbningstid eller i weekenden og på helligdage, skal man som vanligt henvende sig hos en privat tandklinik eller hos Tandlægevagten. 

Læs mere om den gradvise åbning af Odense Kommunes tandpleje her:

Gradvis åbning af Børne- og Ungetandplejen


Gradvis åbning af Voksentandplejen (Special- og Omsorgstandplejen)


Gradvis åbning af Tandreguleringscenter Fyn

 

Børn- og Ungeforvaltningen