Spring til indhold
Nyhed

Skærpede restriktioner på plejecentre/bosteder og nedlukning af øvrige tilbud på ældre- og handicapområdet (opdateret kl. 13.56)

17-03-2020

Odense Kommune indfører skærpede restriktioner ift. besøg på plejecentre og bosteder. Vi henstiller til, at man ikke kommer på besøg. Derudover lukkes en række tilbud på ældre- og handicapområdet for at minimere risiko for smittespredning.

Grundet Corona-situationen har Odense Kommune indført skærpede restriktioner ift. besøg på plejecentre og bosteder. Vi henstiller derfor til, at man ikke besøger sine pårørende på landets plejecentre. Det sker af hensyn til de svageste ældre.  

Desuden lukker vi en række tilbud, for at minimere risikoen for smittespredning. 

INDGANGEN (Dalumvej 95 B, 5250 Odense SV) - Den fysiske indgang for borgere, der ønsker at komme i kontakt med Ældre- og Handicapforvaltningen - lukker fra og med fredag d.13.03.2020 og foreløbig 14 dage frem. 

Der er stadig åben for telefonisk betjening på tlf. 63 75 25 75. Presset er dog lige nu meget stort, så vi opfordrer til, at man kun ringer med absolut nødvendige ærinder.  

Øvrige kommunale institutioner/tilbud der er lukket eller har ændret arbejdsgang

Tilbud der er lukket:

 • Center for Sundhed og Forebyggelse
 • Hjerneskaderådgivningen
 • Hjerneskadecentret 
 • CSD
 • Bjerggårdshaven Aktivitetscenter
 • Bjerggårdshaven Dagrehabilitering (der tilbydes samtaler for at følge op på træningen)
 • Odense Værkstederne
 • Eksterne aktiviteter og beskæftigelse på:
  Munkehatten (Lukket for aflastning + ekstern aktivitet)
  Tornhuset (Lukket for ekstern aktivitet og beskæftigelse)
 • Dagcentre på:
  Marienlund
  Fælledvej
 • Værested Rytterkasernen
 • Genoptræningscentre (Her arbejdes der med andre arbejdsgange, hvor vi i stedet kommer hjem til borgerne)
 • Bostøttens samværstilbud

Tilbud der er under nedlukning:

 • Byhuset (alle borgere, der har en rask ægtefælle, er sendt hjem. Besøg i hjemmene erstattes så vidt muligt med rådgivning og vejledning ved hjælp af telefonsamtaler, sms eller mail; Der arbejdes på at finde gode løsninger for de borgere, som har tilknyttet hjemmevejledning, og som er særligt sårbare; I helt særlige situationer kan demensteamet vælge at tage på besøg i hjemmet.)

Tilbud med ændret arbejdsgang:

 • OK Aktiv (Kører ikke rundt: én medarbejder er koblet til én enhed)
 • Hjemmevejlederteamet (Varetager så vidt muligt opgaver via telefon)
 • Center for Mental Sundhed (Varetager kun rådgivning via telefon og mail )
 • Team opsøgende ældre (Lukker delvis ned, opretholder telefonisk vejledning og akutte boligsager)
 • Forebyggende hjemmebesøg (Lukker for besøg. Telefonisk rådgivning og vejledning varetages.)
 • Hjælpemiddelservice (Hjælpemiddelservice lukker for besøg uden forudgående aftale af hensyn til, at der ikke skal sidde borgere tæt sammen og vente i ventesalen. Borgere, der skal have udleveret et nødvendigt hjælpemiddel eller have repareret/ombyttet et nødvendigt hjælpemiddel bliver ”sluset ind” efter aftale. 
 • Kommunikationscenter Odense (Lukker for besøg. Telefonisk vejledning varetages.) 
   

Frivilligområdet:

Frivillighuse i Odense er lukket ned. 
Ældresagen lukker ned for alle deres aktiviteter på landsplan, og det samme gør sig gældende for Røde Kors, der lukker alle aktiviteter og omlægger besøg til telefonkontakt. Røde Kors har dog oprettet en hjælpeindsats i forhold til indkøb mv. Læs mere om Corona Hjælpenetværk på Røde Kors’ hjemmeside

 

Selvejende institutioner og private tilbud:

Følgende tilbud er foreløbig lukket indtil 30. marts 2020:

 • Stoppestedet – Uvisiteret aktivitetstilbud for borgere med Psykiatriske udfordringer.
 • Dania – Bo- og aktivitetstilbud for borgere med psykiatrisk diagnose.
 • Dyruphus – Dagcenter for borgere med demens.
 • Lokal Center Rosengaard – Dagcenter for borgere med primært somatiske  udfordringer.
 • Tarup Gamle Præstegaard – Aktivitetstilbud for borgere med erhvervet hjerneskade.
 • Pro 4 – Beskæftigelsestilbud for borgere der er selvtransporterende (Privat tilbud).

 

Hold dig opdateret

Situationen er ekstraordinær, og alle arbejder på højtryk for at finde de gode løsninger. Der vil løbende ske lukninger og eventuelt ændringer i vores arbejdsgange. De berørte borgere vil altid blive direkte informeret. 

Hold dig altid opdateret hos myndighederne og i pressen om situationens udvikling.

Hjemmesiden www.coronasmitte.dk samler viden fra alle myndigheder og opdateres løbende.
www.odense.dk/corona opdaterer vi også løbende.
 
Det er en særlig situation, som kræver særlig tålmodighed og godt samarbejde fra alle, så vi kan passe på hinanden. Vi har ikke alle svar lige nu, men arbejder på at finde dem. 
 

Ældre- og Handicapforvaltningen