Spring til indhold
Nyhed

Varsel om forhøjet vandstand for Odense og øvrige Fyn den 9. januar 2019

08-01-2019

Den 9. januar 2019 risiko for forhøjet vandstand for Odense og resten af Fyn.

Den 9. januar 2019 er der varslet om forhøjet vandstand på Fyn, hvor prognoserne den 7. januar 2019 kun viser problemer for det nordlige Fyn.

Der henvises til de enkelte kommuners hjemmeside for yderligere lokale informationer, gældende for de respektive kommuner.

Gældende varsel kan findes på DMIs hjemmeside - se her: http://www.dmi.dk/vejr/services/varsler/.

DMI vurderer på deres hjemmeside, at vandstanden i Odense Fjord vil toppe i nat med ca. 146 cm, hvilket ikke skulle give større problemer. Vedvarende blæst kan dog give en yderligere ophobning med øget vandstigning til følge. Beredskab Fyn, Fyns Politi og Odense Kommune følger situationen.

Her kan du hente sandsække i Odense

Beredskab Fyn sikrer, at der er sandsække til borgerne på Fyn i de kommuner, hvor der kan blive problemer pga. vandstandsstigningerne.

I Odense kan sandsækkene og sand afhentes (selvbetjening) tirsdag den 8. januar 2019 på følgende adresser :

Seden Strandby og Lodsen.

Borgmesterforvaltningen