Spring til indhold
Nyhed

Kogeanbefaling er ophævet

12-09-2019

Vandet er rent: Beboerne i området omkring OUH og Odense Zoo skal ikke længere koge vandet. Alle, der var berørt af kogeanbefalingen, kan igen drikke vandet uden at koge det først.

Torsdag 12/9 kl. 14.10: 

Resultatet af en række kontrolprøver viser, at vandet er rent. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor ophævet kogeanbefalingen.

Beboerne i området kan igen drikke vandet som normalt uden at koge det først. VandCenter Syd anbefaler, at de berørte beboere skyller deres installationer igennem ved at lade det kolde vand løbe i 10 minutter, inden vandet tages i brug igen første gang.

 

Skyl ud i 10 minutter

Før du begynder at bruge vandet, skal alle haner med koldt vand åbnes – både dem inde i huset og eventuelle udvendige vandhaner. Lad vandet løbe i ca. 10 minutter. Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer.

Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor af forurening i vandet i den enkelte husstands installation.

Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forurening. Misfarvningen skyldes, at aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes, når der bliver brugt store mængder vand inden for et kort tidsrum.

Det misfarvede vand bør ikke drikkes. Installationen skal skylles igennem, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen.

Læs mere om udskylning af din installation

 

 

Sagens forløb

Kogeanbefalingen blev udstedt onsdag den 11. september, da en enkelt vandprøve antydede forurening. Der er siden taget en række kontrolprøver, og resultaterne af disse prøver viser, at vandet er rent.

- Vi tager enhver mistanke om forurenet drikkevand meget alvorligt, siger Andreas Bassett, driftschef i VandCenter Syd.

- Jeg beklager de gener, som kogeanbefalingen har medført, og jeg er glad for, at vi så hurtigt kan ophæve anbefalingen.

VandCenter Syd vil nu evaluere hele sagens forløb og uddrage de erfaringer, som kan bidrage til et endnu bedre beredskab i fremtidige situationer.

 

 

Torsdag d.12/9 kl. 09.00

Du skal fortsat koge dit vand, hvis du bor i området omkring OUH og Odense Zoo.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler fortsat, at beboerne i området omkring OUH og Odense Zoo koger vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning. Læs mere på VandCenter Syds hjemmeside

Her kan du også se, hvilke adresser der er berørt samt finde detaljer om, hvordan du kan bruge vandet. 

Vandcenter Syd giver en ny opdatering på VandCenter Syds hjemmeside, når der er nye analyseresultater på vandprøverne. Der forventes svar omkring kl. 15.

 

 

Onsdag d. 11/9

Der er i en vandprøve målt coli-bakterier. Indtil videre anbefales OUH og de 1644 beboere i det berørte område at koge vandet.

Se det berørte område her.

To minutters kogning dræber eventuelle bakterier i vandet. Men vandet fra hanerne kan godt bruges til for eksempel håndvask, bad, tøjvask, kogning af kartofler og lignende.

Institutioner og beboere i området bliver informeret direkte.

Da der er en formodning om forurening af drikkevandet, anbefaler Styrelsens for Patientsikkerhed, at beboerne koger vandet, før de drikker af det eller bruger det til madlavning. På VandCenter Syds hjemmeside www.vandcenter.dk kan man finde svar på de mest centrale spørgsmål vedr. mistanken om drikkevandsforurening.

VandCenter Syd afventer lige nu resultater af de opfølgende prøver, der forventes klar i løbet af i morgen den 12. september. Herefter ved Vandcenter Syd, om der er tale om en fejl i prøvetagningen eller der er grund til at opretholde koge-anbefalingen.

Yderligere information

Få yderligere information på VandCenter Syds hjemmeside, vandcenter.dk

Borgmesterforvaltningen