Spring til indhold
Nyhed

Borgermøde vedrørende pårørendepolitikken

28-10-2019

I april 2019 vedtog Byrådet i Odense en ny pårørendepolitik på tværs af Odense Kommune. Nu efterlyser Byrådet idéer til aktiviteter for 2020 og inviterer til borgermøde den 4. november 2019.

I april 2019 vedtog Byrådet i Odense en ny pårørendepolitik, der gælder for alle pårørende på tværs af Odense Kommune. Formålet med politikken er at støtte de pårørende i deres hverdag. Den nye pårørendepolitik blev til på baggrund af et dynamisk samarbejde med de pårørende i Odense, ligesom der i processen også var en aktiv involvering af foreninger, relevante råd, interesseorganisationer og politikere. 

 

Idéer til initiativer efterlyses

Odense byråd har afsat 3 mio. kroner årligt til initiativer, der skal lette hverdagen for de pårørende, og tiltag for 2019 er allerede sat i gang. Tiltagene er blevet til på baggrund af ønsker fra de pårørende i Odense som f.eks. ansættelse af pårørenderådgivere og, i samarbejde med UCL, udviklingen af en ny pårørendeuddannelse til relevante medarbejdere. (Klik her for at se pårørendepolitikken og handlingsplanen for 2019

Nu efterlyser Byrådet idéer til aktiviteter for 2020 og inviterer til borgermøde den 4. november 2019.

 

Borgermøde den 4. november

På borgermødet den 4. november vil rådmændene Søren Windell (ældre- og handicapområdet), Brian Dybro (beskæftigelses- og socialområdet) og Susanne Crawley (børne- og ungeområdet) fortælle om Odenses nye pårørendepolitik og de initiativer, der allerede er sat i gang. 

Herudover vil der blive mulighed for at komme med idéer til nye pårørendeinitiativer for 2020.

Borgermødet finder sted den 4. november kl. 16.30 til 18.30 i salen på Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 

 

Tilmelding til Borgermødet

Man kan tilmelde sig borgermødet ved at skrive til: ps@odense.dk eller ringe på: 65 51 30 03. 

Ældre- og Handicapforvaltningen