Spring til indhold
Nyhed

Information til borgerne i områder berørt af vandstandsstigninger

04-01-2017

Information til borgerne i områder berørt af vandstandsstigninger 4. januar 2017.

Blæsevejr:

Fyns sydkyster samt Langeland og Ærø rammes i aften af et kraftigt blæsevejr med vinstød op til stormstyrke.
Blæsevejret starter ved midnat og topper ved 3 tiden i nat.

I den forbindelse advares borgerne imod nedfaldne tagsten, væltede træer og grene på kørebanen m.v.

Vandstandsstigninger:

DMI har varslet vandstandsstigninger primært på Sydfyn, Ærø og Langeland på mellem 1.3  - 1.8 meter over daglig vande.

Det betyder, at især Assens, Fåborg, Svendborg, Langeland og Ærø rammes af vandstandsstigninger, der primært rammer havneområder, lavtliggende dæmninger, sommerhusområder, hvor der må forventes oversvømmelser.

Beredskab Fyn stiller fra i morgen den 4/1 kl. 0600 sandsække til rådighed for borgerne i de udsatte områder.

Sandsækkene er hjælp til selvhjælp og til eget forbrug og kan afhentes på følgende lokaliteter:

Assens kommune.
Falck Assens, Faaborgvej 83, 5610 Assens 
Brandhuset på Helnæs, Helnæs Byvej, 5631 Ebberup

Faaborg/ Midtfyn kommune
Falck Faaborg, Engvej 5, 5600 Faaborg

Svendborg kommune
Beredskab Fyn, Poul Smeds vej 20, 5700 Svendborg

Langeland kommune
Falck Rudkøbing, Reberbanen 41, 5900 Rudkøbing

Nyborg kommune
Beredskab Fyn Skaboeshusevej 102, 5800 Nyborg

Ærø kommune
Marstal Brandstation, Gasværksvej 16, 5960 Marstal 


Beredskab Fyn vil sammen med Fyns Politi og andre myndigheder koncentrere sin indsats om at sikre, at ingen borgere kommer til skade, ligesom beredskabet vil forsøge at sikre vigtige bygninger, elforsyning m.v. samt kritisk infrastruktur, således at redningskøretøjer kan komme frem.

Borgerne opfordres at sikre privat ejendom med sandsække.

Desuden opfordres borgerne til at holde sig væk fra oversvømmede områder, og efterkomme myndighedernes anvisninger.

Borgerne kan hente hjælp ifbm. sikring af ejendom i vedlagte folder.


Med venlig hilsen 

Beredskab Fyn