Spring til indhold
Nyhed

Vedtagelse af ændringer i Planstrategi 2015 på baggrund af den offentlige debat

26-11-2015

Odense Byråd vedtog i april 2015 Planstrategi 2015, der sætter den overordnede strategiske ramme for Odenses udvikling fra stor dansk by til dansk storby og for den kommende revision af kommuneplanen. Efterfølgende har planstrategien været i offentlig debat fra den 20. april til den 15. juni 2015.

I forbindelse med debatten er der indkommet 24 høringssvar, som Odense Byråd har behandlet i deres møde den 28. oktober 2015. Høringssvarene er overvejende positive over for planstrategiens beskrivelse af, hvilken storby Odense skal blive til, og indeholder mange forslag til justeringer og inputs til kommunens generelle arbejde.

Odense Byråd har besluttet at imødekomme en række af de foreslåede ændringer til planstrategien. Konkret betyder det, at der indarbejdes passager om Odense Havn og HCA Airport, om det interregionale samarbejde Jyllandskorridoren og de prioriterede infrastrukturprojekter, som er aftalt i Region Syddanmark, om en bredere inddragelse af unge i storbytransformationen, og om to uddannelsesforløb for unge, der ikke kan gennemføre ordinære uddannelser. Derudover indsættes der en ny handling om, at kommunens eksisterende grønne ressourcer afdækkes, og der iværksættes en handleplan for udviklingen af Danmarks grønneste storby.

Byrådet har endvidere besluttet at præcisere byudviklingsmodellen i forhold til de selvstændige forstæder samt lave en mindre rettelse vedrørende ISO-certificering af virksomheder. Endelig vil der blive foretaget få redaktionelle rettelser, som omfatter opdateringer siden vedtagelsen af planstrategien.

 

Den tilrettede Planstrategi 2015 kan læses på http://planstrategi2015.odense.dk fra den 26. november 2015.

 

Vedtagelsen af ændringerne offentliggøres i henhold til lov om planlægning, §23a, stk. 7.