Spring til indhold
Nyhed

Trafikomlægninger i Overgade-kvarteret

29-06-2015

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade går snart ind i sin 2. etape, og Letbanen er i fuld gang med sit arbejde. I den forbindelse sker der en række trafikale ændringer i Overgade og Nedergade. Ændringerne sker i to etaper: 


Trafikken fra 1. juli 2015

Fra 1. juli til 3. august bliver Overgade åben på hele strækingen, så alle bilister må køre gennem Overgade og ud på Thomas B. Thriges Gade. Fra 1. juli bliver det også tilladt for bilister med ærinde at svinge til venstre fra Torvegade ind ad Adelgade.


Trafikken fra 3. august 2015

Fra 3. august vendes ensretningen i Overgade/Nedergade, så alle bilister ledes sikkert ud via lyskrydset ved Overgade. Ensretningen vendes også på Claus Bergs Gade og Påskestræde.

 

Det er igen tilladt at køre ind på Overgade fra Torvegade/Thomas B. Thriges Gade og køre hele vejen gennem gaden.

 

Læs mere.