Spring til indhold
Nyhed

Personer med diabetes 1 får fortsat de strimler og lancetter, de har brug for

03-03-2015

Trods en maksimumgrænse på 1800 teststrimler og lancetter for personer med type 1 diabetes kan man fortsat få det antal, man har brug for.
 
Artikler om en ny maksimumgrænse for bevillinger af teststrimler og lancetter for personer med type 1 diabetes bosiddende i Odense Kommune har medført forvirring og usikkerhed blandt flere borgere. Flere er bekymrede for, at grænsen betyder, at man selv skal betale, hvis man har brug for flere.

”Her har vi ikke været tydelige nok. Man skal ikke selv til at betale for flere strimler eller lancetter, og man kan fortsat få det antal, man har brug for. Vi har blot med den nye grænse lavet lidt om på, hvordan man får sin bevilling. Grænsen er sat for at komme i dialog med de personer, der har mange målinger. Dels i forhold til dem, der bestiller flere produkter, end de kan nå at bruge. Dels i forhold til dem, der måske er utrygge og bekymrede og derfor foretager mange målinger. Dem vil vi gerne i kontakt med i forhold til at give råd og vejledning i forhold til at leve med sygdommen,” fortæller Karen Nymann, chef for Indgangen Syd i Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune.
 
Nye bevillinger tager fortsat udgangspunkt i den enkelte
Der er med den nye grænse taget højde for personer, der lever med en velreguleret diabetes, men som af forskellige årsager har flere blodsukkermålinger end hovedparten. Det kan være gravide, unge, der dyrker meget sport, personer med en insulinpumpe eller andre, der af den ene eller anden grund foretager og skal foretage flere målinger end hovedparten. Disse skal fortsat have de produkter, de har brug for. Dette vil indgå i den bevillingssamtale, man har i forbindelse med, at bevillingen bliver givet.

Den nye maksimumgrænse vedrører nye borgere. Og fremtidige bevillinger vil som altid blive givet på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkeltes behov. Ændrer ens behov sig over tid, vil bevillingen også kunne ændres, fx ved en graviditet eller andet.
 
Yderligere information
Spørgsmål i forhold til den nye maksimumgrænse besvares ved henvendelse til Karen Nymann, tlf. 23 40 60 30 eller e-mail via kn@odense.dk