Spring til indhold
Nyhed

Motorsportsanlæg i Kærby Mose

29-07-2014
Informationsmøde om motorsportsanlæg i Kærby Mose
 
Odense Kommune inviterer i samarbejde med Kerteminde Kommune til informationsmøde om planerne for et motorsportsanlæg i Kærby Mose.
Mødet afholdes i salen i Fraugde Fritidscenter, Stat-ene-vej 18, 5220 Odense SØ, den 21. august 2014 kl. 19.00
 
Tilmelding til: Anja Henriksen, anhen@odense.dk eller telefon 6551 2449 senest den 18. august 2014.

Mødets baggrund er en ansøgning fra Fyns Motorsport om et anlæg på Kærbygårdevej 15.
Den 19. august 2014 indstiller By- og Kulturudvalget til Odense Byråd, at der træffes beslutning (den 24. september 2014) om at igangsætte en såkaldt VVM-proces.

Informationsmødet vil indeholde en række oplæg:
  • Den planlægningsmæssige baggrund for anlægget
  • Præsentation af anlægget
  • Kommuneplanens støjkonsekvenszone
  • Forventet proces- og tidsplan for VVM
  • Hvilke emner belyses i en VVM
  • Borgernes muligheder for indflydelse på undersøgelser og beslutninger
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og for drøftelse af projektet.