Spring til indhold
Nyhed

Nick Hækkerup åbner dørene for tættere samarbejde

28-03-2014

Bidrag til en ny velfærdsmodel er en af de mange gevinster, et integreret samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis kan give. Sundhedsminister Nick Hækkerup støtter det videre arbejde i Integrated Care, som vil gavne borgerne og forbedre deres vej gennem sundhedssystemet.

Et integreret samarbejde på tværs af sektorer. Det er målet med Integrated Care, som er et partnerskabsprojekt baseret på en ny model, der skal skabe et mere smidigt sundhedsvæsen og sammenhængende behandlingsforløb for borgeren.


Et smidigt sundhedsvæsen

Det er perspektivrigt, sagde Nick Hækkerup, da Integrated Cares politiske repræsentanter tidligere på måneden fremlagde visionerne for fremtidens sundhedssamarbejde og de første erfaringer fra Integrated Care-projektet.

Patienter, der har været med i modellens afprøvning, den såkaldte ”minipilot”, har oplevet en hurtigere og mere målrettet indsats. De tager del i eget forløb og har blandt andet adgang til egne handleplaner. Indsatsen er i første omgang koncentreret omkring borgere med stress, angst og depression samt ældre medicinske patienter.


Fra samarbejdspartnere til kolleger

Til mødet blev der fremlagt gode eksempler fra minipiloten, som viser, at den nye samarbejdsmodel har skabt et fagligt løft gennem den tættere dialog. Samtidig udfordres ”sektortænkningen” ved at der skabes en ny samarbejdskultur på tværs af sektorer, hvor man i højere grad betragter hinanden som kolleger frem for samarbejdspartnere.

Ambitionen er, at borgere med stress, angst og depression ved en tidlig indsats kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Det integrerede samarbejde om den ældre medicinske patient vil ligeledes give mere kvalitet i forløbet, da man som kolleger på tværs af sektorer samarbejder om at finde frem til det helt rigtige forløb.

Om Integrated Care:
Integrated Care er et partnerskabsprojekt mellem Region Syddanmark, PLO Syddanmark og Odense Kommune.
Det er et partnerskabsprojekt, hvor der afprøves nye samarbejdsformer for to udvalgte borgergrupper; Den ældre medicinske patient (DÆMP) og borgere med stress, angst og depression (SAD).

Integrated Care gennemføres som led i Odense Kommunes status som frikommune, hvor projektet evalueres med udgangen af 2015.


For yderligere oplysninger
Projektchef for Integrated Care Charlotte Bentsen, tlf.: 51 48 23 60, e-mail: chabe@odense.dk