Spring til indhold
Nyhed

Fremtidens Børn- og Ungeforvaltning på plads med udnævnelsen af tre nye chefer

30-04-2014
Børn- og Ungeforvaltningen henter tre nye chefer udenfor kommunen. De skal være med til at sikre et tværfagligt helhedssyn for børn og unge i Odense Kommune.

”Jeg er stolt over, at det er lykkedes os at tiltrække tre chefer, som både tænker strategisk, er gode til at skabe netværk, og som har bevist, de kan motivere deres omgivelser. Fremover skal forvaltningen tænke mere helhedsorienteret, så børn, unge og deres familier oplever, at vi møder dem med et endnu større helhedssyn på deres liv, end vi har gjort tidligere. Til den opgave spiller de nye chefer en stor rolle,” siger administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen Jimmy Streit.

Hvor forvaltningen tidligere var delt op i en institutionsafdeling, en skoleafdeling, en fritidsafdeling og en børn- og familieafdeling, vil Børn- og Ungeforvaltningen fremover være delt op i tre regioner; Nord, Vest og Syd. De skal både rumme dagtilbud, skoler og fritidsliv i form af ungdomsklubber og -skoler samt sundheds- og forebyggelsesområdet.

Udover de tre geografiske regioner skal en ny familie- og velfærdsafdeling, som dækker hele byen, løfte Odenses mest specialiserede, sociale indsatser til børn og unge i alderen 0-18 år. Og endeligt skal en nyoprettet afdeling, Strategi og Sammenhæng, binde alle indsatserne sammen og understøtte Børn- og Ungerådkvinden og Børn- og Ungeudvalget.

Børne- og Ungeregion Nord får 40-årige Ina Rise Ahrensberg som ny chef, mens de to øvrige regioner bliver ledet af Nikolaj Juul Jørgensen (Vest) og Poul Anthoniussen (Syd), som hidtil har været henholdsvis fritidschef og skolechef i Odense Kommune.

Tidligere distriktschef for dagtilbud og skoler i Haderslev

Chefen for Børne- og Ungeregion Nord, Ina Rise Ahrensberg, kommer fra en stilling som distriktschef i Haderslev Kommune, hvor hun som én ud af tre distriktschefer havde ansvar for dagtilbud, skole, ungdomstilbud og forebyggende indsatser. Som distriktschef har Ina Rise Ahrensberg bl.a. været ansvarlig for at implementere og videreudvikle en mere sammenhængende og kontinuerlig indsats for udvikling af barnets liv.

Ina Rise Ahrensberg har tidligere været sundheds- og ældrechef i Herning Kommune med ansvar for at implementere og udbrede velfærdsteknologi samt forstærke samarbejdet med civilsamfundet indenfor velfærdsområdet. Ina har desuden en lang karriere i Vejle Kommune som bl.a. centerleder for Plejecenter og dagcenter for demente. Ina Rise Ahrensberg har en Master of Public Health (MPH) i organisation, ledelse og økonomi i sundheds- og socialvæsnet ved Århus Universitet. Hun er oprindeligt uddannet fysioterapeut i psykiatrien.

Erfaringer med ledelse både i det offentlige og private

Chef for afdelingen Familie og Velfærd bliver 52-årige Stig Asger Thomasen, som kommer med stor indsigt i og erfaring fra børne- og familieområdet og har betydelig ledelseserfaring fra bl.a. Tønder Kommune, Vejlefjordfonden og Hjerneskadeforeningen. Stig Asger Thomasen kommer fra en stilling som direktør i DGI Bornholm, hvor målet har været vækst, organistionsforandring og nytænkning indenfor koncernen.

Stig Asger Thomasen er tidligere børne-, unge-, kultur- og fritidschef i Tønder Kommune fra 2010-2013. Her havde han ledelsesansvar for bl.a. sagsbehandlere, familiekonsulenter, PPR, sundhedsplejersker, anbringelseskonsulenter og skoletandplejen. Inden da var Stig Asger Thomasen mangeårig direktør for Vejlefjordfonden, hvor han havde ansvar for fondens strategi, drift og udvikling.

Stig Asger Thomasens erfaring tæller desuden en række lederstillinger som direktør for Hjerneskadeforeningen og sekretariatschef i Videnscenter for Hjerneskade. Stig Asger Thomasen er uddannet Cand. Scient. Adm. og er i gang med den afsluttende del af en bachelor i ledelse (DP).

Fra TDC over DSB og SDU til BUF

Til at stå i spidsen for afdelingen Strategi og Sammenhæng er udnævnt 45-årige Merete Ruager, som kommer fra en stilling som sekretariatschef i Ledelsessekretariatet på Syddansk Universitet.

Merete Ruager har været chef for og daglig leder af Ledelsessekretariatet på Syddansk Universitet og ansvarlig for den samlede sekretariatsbetjening af ledelsen på universitetet, herunder strategisk rådgivning og sparring samt afdelingens strategiske projekter og opgaver.

Merete Ruager har tidligere været kontorchef i DSB, Koncernsekretariatet & Jura, hvor hun bl.a. har ydet sparring til direktør, bestyrelse og koncernledelsen. Inden da var Merete Ruager afdelingschef for Planlægning, Strategi og Finans i TDC, hvor hun bl.a. servicerede adm. direktør og økonomidirektør. Hun er uddannet cand.oecon. og er påbegyndt en Master i Public Governance (MPG).

De tre chefer begynder i deres nye job 1. maj 2014.

Der var i alt 101 ansøgere til de tre stillinger.