Spring til indhold
Nyhed

Odense tager temperaturen på trygheden

01-03-2013

Odense skal være en tryg by at bo og færdes i. Heldigvis oplever langt de fleste odenseanere allerede Odense som en tryg by. Det ved vi, fordi vi i 2012 lavede en tryghedsmåling, et såkaldt tryghedsbarometer, blandt et udvalg af byens borgere. Odense Kommune arbejder fortsat for, at byens borgere skal føle sig trygge, uanset hvor de færdes i byen.

Spørgeskemaundersøgelse
Vi vil også i år tage temperaturen på byens tryghed, for at styrke indsatsen der, hvor der er brug for det.
Fra den 4. marts til begyndelsen af april 2013 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 3000 af byens borgere i alderen 15-79 år. Borgerundersøgelsen skal afdække borgernes opfattelse af tryghed i Odense Kommune, som i undersøgelsen inddeles i 15 forskellige områder. Måske er du en af dem der bliver kontaktet til undersøgelsen. Din deltagelse i undersøgelsen er vigtig, for på den måde kan du være med til at give os viden om den oplevede tryghed i Odense.

Tryghedsbarometer
I undersøgelsen kombineres objektiv tryghed (politiets anmeldelsesstatistik) med subjektiv tryghed (borgernes oplevede tryghed). Den subjektive tryghed udgøres af en stor interviewundersøgelse. Tryghedsbarometeret kan være med til at give en mere præcis viden om tryghed i Odense. Den viden kan bruges til at målrette og prioritere tryghedsskabende indsatser i Odense Kommune samt hos politiet og boligorganisationerne, som også er med i Tryg By samarbejdet.
Resultatet fra undersøgelsen forventes at ligge klar i juni måned.


Fakta:
I 2010 blev Tryg By projektet iværksat på baggrund af et politisk ønske om, at borgerne skal føles sig trygge ved at leve, bo og færdes i hele Odense. I den forbindelse blev udvalget for Boligområder og Tryg By nedsat. Et udvalg der består af et medlem fra hvert parti i byrådet, samt repræsentanter fra politi, boligorganisationer, Integrationsrådet og Rådet for Socialt Udsatte.