Spring til indhold
Nyhed

Nyt beskæftigelsespolitisk udspil fra landets største byer

11-09-2013

Landtes 6 største byer (København, Aalborg, Esbjerg, Randers og Aarhus og Odense) har i fællesskab valgt at komme med en række konkrete og konstruktive bud på udformningen af fremtidens beskæftigelsesindsats.

Ambitionen med 6-byernes udspil er at pege på en række centrale udfordringer og løsninger i forbindelse med den kommende revision af beskæftigelsesindsatsen.

Udspil fra 6-byerne: Nye veje i beskæftigelsespolitikken

Læs også pressemeddelelserne:

Slut med selv at vælge uddannelse som ledig

Under parolen velvalgt uddannelse frem for selvvalgt uddannelse, foreslår landets seks største byer, at afskaffe 6 ugers selvvalgt uddannelse som en rettighed til alle. Samtidig skal der udarbejdes en national kompetencestrategi, der skal afhænge af, om det går godt eller skidt i samfundet.

Alle ledige skal ikke tilbydes samme hjælp
Langt de fleste ledige kan selv finde et job, mens andre er truet af langtidsledighed. Men de får samme standardiserede og lovgivningsbestemte hjælp på landets jobcentre. Der skal gøres forskel på de ledige – for de har forskellige behov. Men det kræver ny rammelovgivning.

Jobcentrene skal specialisere sig i brancher
Det kan blive fortid, at jobcentrene i hver af landets 98 kommuner betjener alle ledige i kommunen. I fremtiden skal jobcentrene specialisere sig i bestemte brancher, og de ledige frit kunne vælge det jobcenter, som kan hjælpe dem bedst. Til gavn for de ledige og for virksomhederne.