Spring til indhold
Nyhed

Budget 2014 er på trapperne og handler om vækst

22-08-2013

Odense Kommunes budget for de næste fire år er nu offentliggjort, så borgere, medarbejdere og pressen kan se, hvad politikere skal tage stilling til.

De største sværdslag om budgettet er sådan set allerede slået mellem politikerne - nemlig, hvordan kommunens forvaltninger samlet set skulle reducere med 300 millioner kroner om året fra 2014-2017, som er budgetperioden. Det skete allerede i foråret.
Derfor er der i efterårets drøftelser om budgettet ikke lagt op til flere besparelser.

At budgetforløbet har strakt sig over hele året er desuden noget helt nyt i modsætning til tidligere, hvor embedsmændene først i august præsenterede et forslag til budgettet.

Investering i vækst

Det nye sværdslag, som politikerne vil tage frem til 9. oktober, hvor budgettet vedtages, vil være knap så dramatisk.
Gode regnskabsresultater, stor ansvarlighed og styring hos medarbejdere og ledere har nemlig medført et overskud på 75 mio. kr. om året de næste fire år, som nu går til en såkaldt vækstpulje. Her er pengene ikke øremærket endnu, og der vil formentlig være mange ønsker fra politikerne om, hvordan de skal bruges.

Vækstpuljen skal bruges til at investere i vækst, som er gået uden om Odense de senere år. Hvor andre byer har rejst sig hurtigere og stærkere efter krisen med mere normal vækst til følge, ser Odense ikke ud til at kunne genfinde tidligere tiders styrke – til ulempe for hele øen. Det har kostet jobs og velfærd.

Samtidig falder indtægterne år for år, blandt andet fordi Odense har en uheldig erhvervssammensætning – med industriarbejdspladser, der flytter ud, men desværre ikke bliver erstattet af  vidensarbejdspladser. Hvis ikke, der investeres i at skabe arbejdspladser og dermed et bedre indtægtsgrundlag, vil det føre til endnu flere besparelser år for år.


Fem anbefalinger til vækst

Før sommeren udpegede Økonomiudvalget en række fremtrædende erhvervsfolk til et råd, Odense Business Task Force, til at komme med anbefalinger til vækst, der kunne overvejes som en del af Budget 2014.

I går blev anbefalingerne så præsenteret for byrådet: 

  1. Etabler "Invest in Odense" - en tiltrækningsenhed, der offensivt og målrettet skal tiltrække nye virksomheder til Odense.
  2. Lav "vækstpartnerskaber" mellem kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det handler om at skaffe viden og kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, når de har brug for det.
  3. Etabler ”Odense & Co.”, som skal være en ambitiøs privat/offentlig eventfond, der skal initiativ til seks-syv markante events om året. Det er store begivenheder, der kan gøre Odense til en attraktiv by at bosætte sig i.
  4. Etabler center for byggeri og innovation. Centret skal arbejde innovativt med vækstpotentialet i de kommende års byinvesteringer for 25 mia. og dermed sikre flere jobs og øget omsætning lokalt.
  5. Sænk skatter og afgifter og forøg erhvervsvenligheden. Odense Kommune skal sænke dækningsafgiften, fjerne byggesagsgebyret og lave et generelt servicetjek af erhvervsrettede afgifter. Det skal forbedre Odenses image som erhvervsby.
Læs de fem anbefalinger fra Odense Business Task Force her

Budgettet er i balance

Med effektiviseringer de senere år er der sikret et budget i balance. Medarbejdere og ledere har været med til at effektuere en styring, der gør, at der ikke ligger flere besparelser i 2014 end de, der blev aftalt i foråret.
Det samlede budget i 2014 består af indtægter for 11,6 mia. kr. og udgifter for 11,8 mia. kr.  De sidste 0,2 mia. kr. kommer fra frigivne midler fra salget af Odense Energi og fra kassen.
Kassebeholdningen er i 2014 på 340 mio. kr. og falder frem mod 2017 til 149,1 mio. kr.
Indtægterne er sammensat af 7,6 mia. kr. i skatteindtægter samt 4,0 mia. kr. i tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne.
Udgifterne består af 7,4 mia. kr. i serviceudgifter, 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter og 0,7 mia. kr. i anlægsinvesteringer.

Vil du læse mere om forslaget til Budget 2014, så læs her.

Vigtige datoer

26.-27. august: Byrådets kvartalsmøde. Her drøfter byrødderne budgettet.
11.september: Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til byrådet.
18. september: Førstebehandling
9. oktober: Andenbehandling