Spring til indhold
Nyhed

Udsattepolitikken er revideret

13-02-2012

Odense Kommunes udsattepolitik er revideret.

Udsattepolitikkens mål er at skabe en vision for arbejdet med socialt udsatte i Odense og understøtte visionen med en række konkrete, dynamiske og målbare handlinger. Politikken er blevet til ved at inddrage brugere, borgere, politikere og fagpersoner aktivt i processen med politikken og de konkrete handlinger.

Udsattepolitikken går på tværs af alle forvaltninger i Odense Kommune, og et stort antal medarbejdere har siden starten af 2010 været direkte involveret i arbejdet med Udsattepolitikken.

Den reviderede udgave af Udsattepolitikken, som nu foreligger, blev vedtaget i november 2011.

I forordet til Udsattepolitikken skriver rådmand Peter Rahbæk Juel:

- Vi skal bestræbe os på at mindske den sociale ulighed og være med til at understøtte, at sociale problemer så vidt muligt kun er midlertidige og derved øge sandsynligheden for, at den pågældende fx kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. En fast grund under fødderne i form af et sted at bo og faste holdepunkter i dagligdagen er en vigtig forudsætning for at skabe sig et godt liv.

Læs Udsattepolitikken her