Spring til indhold
Nyhed

Tak for over 100 idéer! Vi kan altid bruge flere.

03-08-2012

-          Giv ejendomsmæglerne materiale om at flytte til Odense!

-          Lav et fælles ”borger-intra” for både daginstitutioner, skoler og måske ældre! 
-          Lær ledige om iværksætteri i stedet for at sende dem på jobsøgningskurser!

Der er kommet mange idéer ind til, hvordan Odense kan udvikle sig, mens kommunen sparer penge.

I juni inviterede Byrådet en række bestyrelsesmedlemmer, råd og nævn til dialogmøde om Odenses udvikling og udfordringer,
og hele sommeren har odenseanere sendt idéer ind på Din Idé. De over 100 idéer indgår i det materiale, byrådet skal arbejde med.

Byrådet behandler budgettet første gang den 28. august og beslutter det endelige budget for 2013 den 10. oktober.

Du kan stadig komme med nye idéer
Selvom budgetprocessen er i gang, og det er for sent at bidrage til budget 2013, er nye idéer stadig velkomne på dinide.

Vi kigger ind på siden henover efteråret, og arbejde videre med de gode idéer. Du kan også kigge ind på siden og se de mange idéer, der allerede er kommet ind.

Du kan også se en lille film fra dialogmødet