Spring til indhold
Nyhed

Scandic Odense vandt Odense Bæredygtighedspris 2011

02-02-2012
Anker Boye og Tom Filstrup
Foto: Kennett Krebs.

Odense Bæredygtighedsråds formand Anker Boye overrakte i dag Odense Bæredygtighedspris 2011 til Scandic Odense. Som begrundelse for at det netop blev Scandic Odense, der løb af med prisen, fortalte Anker Boye bl.a., at virksomheden gennem en længere årrække har haft bæredygtighed integreret i virksomhedens forretningsplan og at arbejdet er dokumenteret.

Odense Bæredygtighedsråds formand Anker Boye glædede sig over, at Scandic Odense, som en lokal odenseansk aktør, støtter op om at gøre Odense mere bæredygtig:
 
- Vi står overfor store udfordringer, som vi kun kan løse, hvis kommunen, virksomheder, organisationer, frivillige m.fl. trækker på samme hammel. Og så bliver jeg ganske enkelt glad, når vi i Odense har en bæredygtig frontløber som Scandic Odense, der driver en forretning med bæredygtighed som pejlemærke. Og det vil Odense Bæredygtighedsråd gerne belønne med denne pris, sagde Anker Boye, som også lagde vægt på at Scandic Odense var kommet godt rundt i hjørnerne af bæredygtighedsbegrebet.
 

En stolt og glad hotelmand…

Tom Filstrup fra Scandic Odense var en glad hoteldirektør ved dagens prisoverrækkelse:
 
- Mine medarbejdere og jeg er utrolig glade for at Odense Bæredygtighedsråd har valgt Scandic Odense, som modtager af Odense Bæredygtighedspris 2011. At arbejde med bæredygtighed har siden starten af 1990’erne været en ganske naturlig integreret del af alle medarbejderes daglige arbejde på hotellet. Og det er derfor ekstra positivt for os, hvis vi sammen med Odense Bæredygtighedsråd kan være med til at inspirere andre virksomheder og offentlige institutioner i deres arbejde med bæredygtighed, sagde Tom Filstrup.
 

Udvalgte eksempler på Scandic Odenses arbejde med bæredygtighed

- Alle medarbejdere er uddannet i tilgængelighed og har bl.a. prøvet at arbejde i kørestol. Kæden har verdens eneste handicapambassadør.
- Scandic Odense samarbejder med High Five om integrering af utilpassede unge. Pt. er en ung dreng med en vanskelig fortid i gang med en kokkeuddannelse på hotellet.
- Scandic arbejder med at bekæmpe fattigdom og social ulighed gennem projektet ”Scandic i Samfundet”.
- Der er etableret fitnessfaciliteter på alle kædens hoteller.
- Morgen- og frokostbuffet tilbyder altid sunde alternativer.
- Alle medarbejdere uddannes løbende i miljøspørgsmål.
- Scandic Odense blev svanemærket i 2006. Af kædens hoteller er 4 ud af 5 Svanemærkede.
- Kædens CO2-udledning er reduceret med 40 % siden 1996.
- Scandic Odense har siden 1996 reduceret vandforbruget med 21 % og energiforbruget med 14 %.
- Affaldsmængden pr. gæst er reduceret fra 1,5 kg til under 0,5 kg pr. gæst.
- Kæden har fjernet al flaskevand. Der spares 3,6 mio. flasker og 160 tons CO2 pr. år.
- Scandic stiller store krav til leverandører.
- Scandic bruger miljømærkede rengøringsmidler på alle hoteller.
- Scandic har opstillet egen byggestandard for bæredygtigt byggeri.
 

Yderligere oplysninger

Anker Boye, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd: tlf. 40 75 33 33
Tom Filstrup, direktør, Scandic Odense: tlf. 29 20 59 56 / tom.filstrup@scandichotels.com
Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 24 59 76 56 / tjc@odense.dk
Anette Larsen, kommunikationschef og CSR ansvarlig, Scandic Danmark, tlf. 23 68 04 61 / anette.larsen@scandichotels.com
 

Om Odense Bæredygtighedspris

Odense Bæredygtighedspris uddeles af Odense Bæredygtighedsråd og gives til et bæredygtigt initiativ i Odense, der er gennemtænkt i forhold til de tre elementer i begrebet bæredygtighed: sociale forhold, økonomi og miljø. Som en hjælp til at arbejde med den bæredygtige dimension af kandidaternes initiativ, har de kunnet downloade et Bæredygtighedsværktøj. Værktøjet er opbygget som et puslespil med tre farver, som illustrerer den socialt, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. De enkelte brikker er delemner af de tre dimensioner af bæredygtighed. Se den vedhæftede grafik eller læs mere på www.odense.dk/baeredygtighedspris.
 

Om Odense Bæredygtighedsråd

Odense Bæredygtighedsråd arbejder for at skabe nye bæredygtige løsninger i Odense og rådet er bredt sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.