Spring til indhold
Nyhed

Odense går efter at blive Fairtrade By

22-03-2012

Odense Byråd besluttede d. 21.3.2012, at der, med Odense Bæredygtighedsråd som bindeled til lokale aktører i Odense, nu startes en proces, som skal munde ud i, at Odense opnår status som Fairtrade By efter sommerferien 2012. Rådets formand Anker Boye glæder sig over, at rådets medlemmer vil bidrage til, at Odense tager et socialt og globalt ansvar.

  
Odense Bæredygtighedsråds formand Anker Boye ser frem til, at fairtrade, med rådet som frontløber, nu vil nyde fremme i Odense:
 
- På rådets seneste møde var fairtrade på dagsordnen og medlemmerne var enige om, at Fairtrade By-konceptet er en oplagt ramme, som kan samle kommune, erhvervsliv, enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner m.m. om at fremme etisk forbrug i Odense, siger Anker Boye, som også lægger vægt på, at fairtrade indgår i bl.a. kommunens miljøpolitik og i ”Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb”, som Odense Byråd allerede har tilsluttet sig.
 
For at blive Fairtrade By skal en række kriterier opfyldes. Fx kræves det, at kommunens rådhus serverer fairtrade kaffe, hvilket allerede er tilfældet. Derudover skal en række butikker, cafeer og arbejdspladser i Odense servere fairtradeprodukter.
 
Før Odense kan søge om at blive Fairtrade By, skal der laves et forprojekt fortæller Torben Jarlstrøm Clausen, der sekretariatsbetjener Odense Bæredygtighedsråd:
 
- I forprojektet skal vi kort fortalt skaffe os et overblik over, hvor langt byen er i forhold til at opfylde rækken af kriterier, der er listet op. Dernæst skal vi beskrive, hvordan arbejdet skal organiseres, hvorefter vi kan indsende Odenses ansøgning om at blive Fairtrade By, fortæller Torben Jarlstrøm Clausen. Han forventer, at den endelige ansøgning om at blive Fairtrade By vil kunne sendes til det danske kontor for Fairtrade Mærket efter sommerferien 2012 med henblik på udnævnelse af Odense til Fairtrade By.
 
Om Fairtrade By
Fairtrade By er et koncept for kommuner, der vil arbejde med etisk forbrug og samtidig samle kommune, erhvervsliv, enkeltpersoner og organisationer om et fælles projekt. Fairtrade har generelt til formål gennem handel at forbedre arbejds- og levevilkår for nogle af verdens fattigste bønder. I Danmark har bl.a. Københavns og Århus Kommune status som Fairtrade By. På verdensplan er der knap 800 Fairtrade Byer.
 
At bruge fairtradeprodukter er en enkel og synlig måde at signalere på, at byen tager et socialt og globalt ansvar. Fairtrade By skal således bidrage til at øge opmærksomheden omkring etisk handel både internt i kommunen og blandt byens caféer, butikker, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.m. Udnævnelsen til Fairtrade By gælder for ét år og for at opretholde status som Fairtrade By, skal der hvert år genansøges. Kommunen skal fremadrettet dokumentere arbejdet med Fairtrade herunder en fremdrift i eksempelvis tilgængelighed af produkter for forbrugere samt arbejdspladser som bruger fairtradeprodukter. Konkret skal følgende være nået efter tre år: Butikker: Mindst 30 produkter fordelt i mindst syv detailbutikker. Caféer m.m.: Mindst tre caféer, restauranter eller hoteller serverer Fairtrade Mærket kaffe. Arbejdspladser: Mindst 25 arbejdspladser serverer mindst ét produkt.
 
Følg Odense Bæredygtighedsråd på facebook: http://www.facebook.com/baeredygtighedsraad
 
Tilmeld Odense Bæredygtighedsråds nyhedsbrev:
 
http://kortlink.dk/nyheder_fra_odense_baeredygtighedsraad/aqqs
 

Kontakt
Anker Boye, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd: tlf. 40 75 33 33
Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 24 59 76 56 / tjc@odense.dk