Spring til indhold
Nyhed

Odense Byråd vedtog i går en ny Miljøpolitik "Bæredygtige Sammen"

13-09-2012
Bæredygtige Sammen – Odense Kommunes Miljøpolitik 2012

Når vi arbejder med bæredygtighed i Odense, så gør vi det ikke alene. Vi skaber bæredygtig udvikling sammen med alle relevante aktører i Odense og vi gør det til en del af byens vækst. Sådan lyder det i Odenses nye Miljøpolitik ”Bæredygtige Sammen”.

Byrådet sætter med den nye Miljøpolitik den politiske ramme og retning og inviterer til at skabe bæredygtige og innovative løsninger ved fælles indsatser mellem kommunen, borgere, frivillige, foreninger, organisationer og erhvervslivet. Et centralt element i ”Bæredygtige Sammen” er, at det skal ske gennem samarbejde, netværk og dialog, fortæller Borgmester Anker Boye:

  
- Vi kan som kommune ikke løfte opgaven alene og er afhængig af, at lokale aktører tager medansvar og deltager i nye samarbejder. Vi skal se de miljømæssige udfordringer som en mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser og være med til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger i Odense.  
  
Visionen i Odense Kommunes nye Miljøpolitik er, at vi i Odense skaber bæredygtig udvikling sammen og gør det til en del af byens vækst. Med Miljøpolitikken kobles den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension af bæredygtighed. Der er formuleret seks mål, som skal opfylde visionen for en bæredygtig udvikling:

  • Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar
  • Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer
  • Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense
  • Odense er en ambitiøs klimakommune
  • Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer
  • Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense

Arbejdet med Miljøpolitikken

Der er i arbejdet med politikken sat fokus på at involvere en lang række aktører i selve skriveprocessen. Ud over en tidlig inddragelse i skriveprocessen er der gennemført en Borgerpanelsundersøgelse, der omhandlede borgernes holdning til de mest borgerrelaterede mål i politikken. Hele undersøgelsesrapporten er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Derudover har et udkast til Miljøpolitikken ligget til høring på kommunens hjemmeside. Efterfølgende er politikken blevet rettet til, og i går blev den så endelig vedtaget af Odense Byråd.
  

Nu går et strategiarbejde med at udmønte og konkretisere politikkens mål i gang i de forskellige forvaltninger og afdelinger i Odense Kommune i samarbejde med aktørerne i Odense.

Læs Odenses nye Miljøpolitik ”Bæredygtige Sammen”.

Odense Kommunes nye Miljøpolitik er en af kommunes tre tværgående politikker. De to øvrige er Sundhedspolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken

 

Kontakt

Odense borgmester Anker Boye tlf. 40 75 33 33
Adm. Direktør Peter Frans Pietras tlf. 63 75 40 01
Adm. Direktør Stefan Birkebjerg Andersen tlf. 65 51 20 01

Politikerne i den politiske følgegruppe, der står bag udarbejdelsen af den nye politik:
Lars Christian Lilleholt (V) tlf. 33 37 55 00
Poul Falck (C) tlf. 65 94 33 16
Jesper Kinch-Jensen  (A) tlf.  22 62 91 95
Jeanette Sandberg  (F) tlf. 25 65 67 33
Per Berga (Ø) tlf. 20 97 32 55
Alex Ahrendtsen (O) tlf. 61 79 48 47