Spring til indhold
Nyhed

Odense Bæredygtighedsråd sætter pris på bæredygtighed - men hvem skal have prisen?

07-11-2012
Bæredygtighedspuslespil til Odense Bæredygtighedspris

Odense Bæredygtighedsråd efterspørger kandidater til Odense Bæredygtighedspris 2012, som gives til et bæredygtigt initiativ i Odense. Ved indstilling til prisen skal kandidaterne bruge Bæredygtighedsrådets værktøj, der er opbygget som en puslespilsring med brikker i tre farver, som illustrerer den socialt, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed.


Værktøjet med brikkerne er en simpel og konkret måde at arbejde med bæredygtighed på, fortæller Anker Boye, formand for Odense Bæredygtighedsråd:

 
- Vi vil jo gerne give byens aktører gode muligheder for at udvikle bæredygtige initiativer og her er værktøjet lige til at gå til, siger Anker Boye. Han fortæller videre, at man for at søge prisen, skal have tænkt over og taget stilling til samtlige brikker i værktøjet og vurderet, hvilke af brikkerne der er relevante at få med i den bæredygtige løsning.

 
Sidste års vinder af bæredygtighedsprisen Scandic Odense, har haft stor glæde af at vinde prisen, fortæller hoteldirektør Tom Filstrup, Scandic Odense:

 
- Mine medarbejdere og jeg glædes stadig over det skulderklap det var, at Scandic Odense fik Odense Bæredygtighedspris 2011. At arbejde med bæredygtighed har siden starten af 1990’erne været en naturlig integreret del af medarbejdernes daglige arbejde på hotellet. Og det var derfor ekstra positivt for os, at vi, med afsæt i den synlighed der fulgte med Bæredygtighedsprisen, har fået ekstra mulighed for at inspirere andre virksomheder og offentlige institutioner i deres arbejde med bæredygtighed.
  

Fakta

Det er odenseanske virksomheder, organisationer, personer eller initiativer, der senest d. 21. december kan indstilles til prisen. Det er muligt at indstille både sig selv og andre kandidater. Rådets formand Anker Boye vil uddele prisen inklusiv diplom og en gave i starten af 2013.

 
Odense Bæredygtighedspris gives til initiativer, der er gennemtænkt i forhold til de tre elementer i begrebet bæredygtighed: Sociale forhold, økonomi og miljø. Det kan være initiativer, hvor der er sundhed, ligestilling, frivilligt arbejde eller andre sociale emner på dagsordenen. Hvor den økonomiske profil er sund og langsigtet. Hvor der tænkes miljø, så fx CO2-udledning eller forbrug af ressourcer bliver nedbragt. I det optimale projekt er tænkt på tværs af alle tre elementer af bæredygtighed.

 
Som en hjælp til at arbejde med den bæredygtige dimension af kandidaternes initiativ, kan der downloades et Bæredygtighedsværktøj fra www.odense.dk/baeredygtighedspris  

 
Kampagneflyer
 
Læs kampagneflyer om Odense Bæredygtighedspris: http://kortlink.dk/odense/bnwf
 
Kontakt

Borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd Anker Boye på tlf. 40 75 33 33.

Distriktsdirektør Tom Filstrup, Scandic Odense, tlf. 29 20 59 56 / tom.filstrup@scandichotels.com

Projektleder i Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat Torben Jarlstrøm Clausen på tlf. 24 59 76 56 / tjc@odense.dk